Netwerken: goed idee

Column jurist Pauline de Boer

02 augustus 2018 27 augustus 2021

Onderschat niet de kracht van netwerken. Voor jou als ondernemer is het niet alleen een goede manier om je product of dienst onder de aandacht te brengen, maar ook een belangrijk middel om te klankborden met andere ondernemers.

Jouw bezoek aan een netwerkbijeenkomst leidt meestal niet direct leidt tot meer omzet, maar op termijn wel. Uit onderzoek blijkt dat opdrachtgevers hun klussen vaker gunnen aan relaties uit het eigen netwerk, omdat men elkaar persoonlijk kent. Dit ervaar ik zelf ook regelmatig. Maar elkaar een keer spreken en een kaartje uitwisselen is meestal niet voldoende.

Vervolggesprek? Vervolgborrel!

Nieuwe contacten uitnodigen voor een vervolggesprek werkt echt, maar het kost aardig wat tijd. Min of meer vanzelf gaat het als je elkaar vaker ontmoet, bijvoorbeeld op bijeenkomsten. In de vijf jaar dat ik vrij intensief netwerk bleek dat de “vluchtige” eenmalige contacten vrij snel van mijn netvlies verdwenen, terwijl degenen die ik met enige regelmaat ontmoet wel “blijven hangen”. Dit zijn dan ook de ondernemers die ik benader voor vragen of voor opdrachten. En dat werkt wederzijds.

Leer van elkaar

Naast je netwerk uitbreiden, kun je veel van elkaar leren. Je kunt goede ideeën opdoen en tenslotte is het ook gewoon gezellig om met “collega’s” in een ontspannen en informele sfeer te praten.

Persoonlijk bezoek ik regelmatig netwerkbijeenkomsten. Ik ga het liefst naar de kleinschaligere bijeenkomsten, in plaats van massalere evenementen. Het liefst dan nog in de regio waar ik ben 

gevestigd, omdat veel ondernemers toch liever zaken doen met bedrijven of dienstverleners die “om de hoek” zijn gevestigd.

Eigen initiatief

Heel veel keuze had ik niet. Veel netwerken hanteren een beleid van exclusiviteit, dus maar één vertegenwoordiger van een bepaalde beroepsgroep. En last but not least wil ik geen forse lidmaatschapsbijdrage betalen om te kunnen netwerken. Omdat er eigenlijk niet echt een netwerk was dat voldeed aan mijn wensen, heb ik een aantal jaar geleden zelf het initiatief genomen om een laagdrempelig, kleinschalig netwerk op te zetten onder de naam Kennisborrel.

Laagdrempelig 

Een aantal keer per jaar organiseer ik deze laagdrempelige, kleinschalige netwerkbijeenkomsten voor en door ondernemers in Den Bosch. Een deskundige verzorgt altijd een korte lezing over een onderwerp dat voor ondernemers interessant is. In tegenstelling tot veel andere netwerken is het niet nodig om lid te worden en er worden ook geen verplichtingen opgelegd of eisen gesteld aan deelname. Iedere ondernemer is welkom.

Auteur

Pauline de Boer