Hoe schrijf ik een boze brief?

Tips voor het schrijven van een ingebrekestelling

04 februari 2020 3 minuten

Van personen die hun afspraken niet nakomen kun je niet zomaar een schadevergoeding eisen. Je moet ze eerst een boze brief sturen waarin je hen sommeert hun afspraken alsnog na te komen. Maar hoe schrijf je een goede boze brief?

Wanneer personen hun afspraken niet nakomen is het verstandig eerst een boze brief te sturen waarin je hen sommeert hun afspraken alsnog na te komen. Pas wanneer ze daar niet op reageren, kun je hen aansprakelijk stellen voor het niet nakomen van afspraken en eventueel geleden schade. 

Waarom een brief?

Je kunt niet zomaar een contract ontbinden of schadevergoeding eisen wanneer iemand zijn afspraken niet nakomt. Dit kan pas nadat je iemand ‘in gebreke’ hebt gesteld. Het ‘in gebreke stellen’ doe je door het sturen van een sommatiebrief. In een sommatiebrief laat je de andere partij weten welke termijn hij of zij krijgt om alsnog te presteren. Indien de ontvanger van de brief dit nalaat is deze persoon ‘in verzuim’. Pas daarna kun je een overeenkomst ontbinden of een schadevergoeding eisen.

Let op

Met een vriendelijk verzoek om te presteren stel je de andere partij niet in gebreke. Dit doe je alléén door een sommatie.

Uitzonderingen

Er zijn echter situaties waarin je iemand niet in gebreke hoeft te stellen en deze persoon direct in verzuim is zonder dat je eerst een brief moet sturen. Dit is het geval wanneer beide partijen hebben afgesproken dat een prestatie op een bepaalde datum moet worden geleverd en als dit niet gebeurt de schuldenaar direct in verzuim is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een bruidsjurk die klaar moet zijn op de huwelijksdag. Een ingebrekestelling - waarin je een termijn geeft om alsnog te presteren - is in dat geval zinloos omdat je immers op dezelfde dag nog de bruidsjurk moet hebben.

Wat moet er in een boze brief staan?

Zorg net als bij een gewone brief voor een datum, onderwerp, aanhef en afsluiting. Daarnaast behandel je de volgende punten:

  1. Wat is er afgesproken?

    Geef een omschrijving van de gemaakte afspraken en wat de schuldenaar had belooft te zullen doen. Zorg daarom bij het maken van afspraken altijd voor een schriftelijke bevestiging zodat je de afspraken altijd kan bewijzen mocht dat nodig zijn. 

  2. Wat is de geadresseerde niet nagekomen?

    Geef vervolgens aan welk deel van de gemaakte afspraken niet door de schuldenaar zijn nagekomen.

  3. Wat is de termijn om alsnog te presteren?

    Sommeer de schuldenaar om de gemaakte afspraken alsnog na te komen en stel een redelijke termijn. Gebruik in je brief ook het woord ‘sommeren’, bijvoorbeeld door te zeggen: “Ik sommeer u om…”. Noem daarnaast een uiterste datum waarbinnen de schuldenaar alsnog kan presteren. Denk goed na welke termijn je stelt, je kunt bijvoorbeeld niet verwachten dat een aannemer binnen een week een nieuw bedrijfspand bouwt.

Verzending

Verstuur de brief zowel aangetekend als met de gewone post. Bewaar zelf ook een kopie van de brief en vergeet niet het verzendbewijs van je aangetekende brief te bewaren. Je kunt dan achteraf bewijzen wat je hebt verstuurd. 

Voor een aangetekende brief moet de ontvanger een handtekening zetten. De ontvanger krijgt de brief ook niet eerder dan dat hij getekend heeft. Als hij weigert, heb je er door de brief ook met de gewone post te sturen alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de schuldenaar de brief toch krijgt. 

Op de website van het postbedrijf kunt u via de barcode op het verzendbewijs de verzending volgen en de handtekening van de ontvanger bekijken. Bewaar het verzendbewijs en de ontvangstbevestiging goed.

Wat je niet moet doen

Wees niet vriendelijk in een boze brief. Als je iemand iets verzoekt in plaats van sommeert kan deze persoon dit opvatten als een vriendelijk verzoek in plaats van een ingebrekestelling. Ook is het niet verstandig om voor te stellen de gemaakte afspraken gedeeltelijk na te komen. Deze toezegging kan je bij een eventuele procedure duur komen te staan, omdat de schuldenaar daar een beroep op zou kunnen doen. En achteraf kun je altijd nog water bij de wijn doen.

Meer over de redenen om een boze brief te schrijven kun je hier lezen.