SLIM-regeling: meer leren in het mkb

Scholingssubsidie speciaal voor het mkb

22 juni 2021 2 minuten

In 2021 is bijna 50 miljoen euro beschikbaar gesteld onder de SLIM-regeling. Deze subsidie helpt je te investeren in een lerende organisatie. Je stimuleert daarmee de ontwikkeling van je personeel, zodat je je kunt blijven aanpassen aan veranderende marktomstandigheden. Hoe zit de SLIM-regeling in elkaar? En hoe vraag je hem aan?

Wat is de SLIM-regeling?

SLIM-regeling staat voor Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen. Ook zzp'ers, samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven uit de landbouw, horeca en recreatie kunnen er gebruik van maken. 

Het subsidiegeld van de SLIM-regeling is bedoeld om ondernemers en werknemers de mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen op het gebied van kennis, vaardigheden en houding. In de praktijk investeren ondernemers in mkb namelijk minder in scholing en ontwikkeling dan grotere bedrijven.  

De wereld en daarmee de arbeidsmarkt is erg dynamisch. Terwijl het mkb de grootste werkgever in Nederland is, heeft een kwart van de ondernemers moeite personeel aan zich te binden. Om aantrekkelijk te blijven als werkgever en personeel helpen goed inzetbaar te blijven in de toekomst is ontwikkeling een belangrijk speerpunt. De overheid stimuleert dit met de SLIM-regeling, maar ook via NL leert door en het STAP-budget.

Hoe werkt de SLIM-subsidieregeling?

Ondernemers kunnen maximaal € 25.000 aan subsidie ontvangen, de subsidie voor samenwerkingsverbanden is maximaal € 500.000. Een samenwerkingsverband bestaat uit niet-verbonden organisaties. Grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatie kunnen aanspraak maken op maximaal € 200.000. Het geld van de SLIM-regeling kan gebruikt voor loonkosten en externe kosten die gemaakt worden in een stimuleringsproject. 

De subsidie mag aangevraagd worden voor nieuwe initiatieven, maar ook voor reeds bestaande, bewezen methoden. Concreet gaat het om ondersteuning op vier gebieden:

  1. Doorlichting van de onderneming: het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het marktperspectief en dit omzetten in een opleidingsplan. 

  2. Loopbaan- en ontwikkeladviezen voor personeel: het in kaart brengen van wensen, ambities en mogelijkheden die werknemers hebben en dit omzetten in een passend advies zodat je als werkgever hier goed mee omgaat.

  3. Invoeren van methoden die werknemers stimuleren hun kennis, vaardigheden en houding te ontwikkelen: dit kan gaan om bijvoorbeeld periodieke ontwikkelgesprekken, het oprichten van een bedrijfsschool, een e-learning programma of een kennisportaal. 

  4. Bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg: je krijgt als ondernemer subsidie als je een praktijkleerplaats biedt voor beroepsopleidingen (bbl en bol zijn hiervan uitgesloten). Dit is maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijkleerplaats. 

SLIM-subsidie aanvragen

Er zijn jaarlijks 3 tijdvakken waarin de SLIM-subsidies aangevraagd kunnen worden:

  1. Maart: individuele mkb-ondernemingen

  2. Juni: samenwerkingsverbanden en grootbedrijven horeca, landbouw en recreatie

  3. September: individuele mkb-ondernemingen

Aanvragen van de SLIM-regeling kan via het subsidieportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Afhankelijk van de soort onderneming moet je verschillende onderdelen van het plan en informatie over je bedrijf aanleveren. Na sluiting van het tijdvak worden alle aanvragen beoordeeld. 

Als er teveel aanvragen zijn ingediend, wordt er geloot. Volledige aanvragen worden binnen 18 weken beoordeeld. Je krijgt dan te horen of de subsidie wordt toegekend of niet.  

Lever een volledige aanvraag in

Een belangrijke voorwaarde voor toekenning van de SLIM-regeling is dat alleen volledige aanvragen worden goedgekeurd. Elk gevraagd onderdeel moet ingeleverd zijn. Bij de beoordeling wordt gekeken hoe goed de aanvraag is onderbouwd, inhoudelijk en financieel. Lees meer over de aanvraagcriteria als je een aanvraag wilt voorbereiden.

Auteur

Jelle Bos

Als eindredacteur help ik ondernemers antwoorden te vinden op hun vragen. Ik doe graag onderzoek naar de meest uiteenlopende onderwerpen en zet deze om naar toegankelijke kennisartikelen. Daarbij voeg ik de ervaring en kennis die ik zelf heb opgedaan in zowel zeer grote als kleinere bedrijven.