Het kentekenbewijs pasje: hoe werkt het?

En hoe werkt tenaamstelling?

kentekenbewijs-rdw-pasje

Bij aanschaf van een auto krijg je te maken met twee stukken: de kentekencard en een tenaamstellingscode. Die code moet je goed bewaren, voor het moment waarop je de auto weer wil verkopen.

Het kentekenbewijs pasje

Op 1 januari 2014 is het huidige systeem voor tenaamstelling van voertuigen ingevoerd. De kentekencard verving toen het papieren deel 1A en deel 1B. De kentekencard is een plastic kaart op creditcardformaat, voorzien van verschillende echtheidskenmerken. Op het bewijs staan onder andere het kenteken, de persoonsgegevens, de datum van toelating, voertuigomschrijving en het chassis- of framenummer. 

Je krijgt het kentekencard zodra de RDW de auto op naam van de nieuwe eigenaar heeft geregistreerd. De bestuurder van het voertuig moet de kentekencard te allen tijde kunnen tonen. 

Vervanging kentekenbewijs

Een papieren kentekenbewijs kan online omgewisseld worden voor een kentekencard, maar dit is niet verplicht. Ook de oude variant is nog steeds geldig. Als je een auto verkoopt met een papieren kentekenbewijs, wordt het papieren kentekenbewijs omgezet in een kentekencard. Ook als je het papieren kentekenbewijs moet vervangen wegens verlies of beschadiging, krijg je de kentekencard als vervanging.

Kosten kentekencard

Bedrijven en kentekenloketten mogen maximaal 10,75 euro (2021) rekenen voor het tenaamstellen van een voertuig, ongeacht of het een nieuw of gebruikt voertuig is. Een eerste registratie van een voertuig in Nederland kost 42,65 euro. Meestal zijn die kosten voor het voertuigbedrijf, tenzij je zelf de auto invoert. Een spoedaanvraag voor een kentekenpas en tenaamstellingscode kost 211,15 euro. Dan ontvang je de card en de code nog dezelfde dag. Een vervangende kentekencard en code kost 32,60 euro. Een nieuwe tenaamstellingscode kost 1,05 euro. Heb je een eenmanszaak of een maatschap en behoort de auto tot je ondernemingsvermogen, dan kun je deze kosten aftrekken van je winst.

Voertuig kopen

Als je een voertuig koopt, gaat de tenaamstelling als volgt in zijn werk:

  • Je koopt (in de meeste gevallen) een voertuig bij een RDW-erkend bedrijf met de bevoegdheid Tenaamstellen Voertuigbedrijf. Dergelijke bedrijven zetten de auto voor je op naam.

  • Heeft het voertuigbedrijf wel de RDW-erkenning maar niet de bevoegdheid, dan kun je het bedrijf machtigen om het voertuig op naam te stellen. Het bedrijf legt je daarvoor een formulier voor dat je moet ondertekenen.

  • Koop je een voertuig van een niet-erkend bedrijf of een particulier, dan moet je naar een kentekenloket.

Legitimatie

Voor de tenaamstelling heb je in elk geval een geldig Nederlands identiteitsbewijs nodig. Als je het voertuig op naam van je bedrijf wilt stellen, bijvoorbeeld als bedrijfsauto in het wagenpark, moet je bovendien (een kopie van) het uittreksel uit het Handelsregister meenemen. Daarop moet jij vermeld staan als tekenbevoegde. Let op: dat geldt alleen voor BV's en NV's. Heb je een eenmanszaak of een maatschap, dan kun je het kentekenbewijs alleen op naam van een particuliere eigenaar zetten. Deze tenaamstelling staat overigens geheel los van de vraag of de auto tot het ondernemingsvermogen hoort of tot je privévermogen. Die keuze maak je in je boekhouding, niet in de tenaamstelling.

Tenaamstellingsverslag

Vervolgens kun je het voertuig afhalen. Bij het erkende en bevoegde bedrijf krijg je de kentekenplaten en het zogenoemde tenaamstellingsverslag. Dat verslag is de schriftelijke bevestiging van de transactie. Je moet het zorgvuldig bewaren, want op het tenaamstellingsverslag staan de eerste vier cijfers van je tenaamstellingstellingscode.

Loket

Als het bedrijf niet erkend en bevoegd is om het voertuig op naam te stellen, dan ga je naar het kentekenloket. Gaat het om een nieuw voertuig dat na 1 januari 2014 is toegelaten, dan geeft het bedrijf je een tijdelijk documentnummer en een tenaamstellingscode mee. Is het voertuig eerder toegelaten, dan krijg je het Voertuigbewijs en een Overschrijvingsbewijs mee. Bij het loket legitimeer je je. Vervolgens wordt het voertuig op naam gesteld. 

Per post

Let op: je krijgt bij de tenaamstelling dus geen kentekenpas of ander kentekenbewijs mee. Toch mag je na de tenaamstelling gewoon de weg op. De politie kan namelijk de tenaamstelling controleren in het digitale kentekenregister. Als je de auto voor 16.00 uur tenaamgesteld hebt, doet de RDW de kentekencard dezelfde dag nog op de post. Je ontvangt hem dus spoedig na de tenaamstelling. Tot 14 dagen na de tenaamstelling mag je de weg op zonder kentekencard; daarna moet je hem kunnen tonen. 

Samen met de kentekencard ontvang je het tweede deel van de tenaamstellingscode per post. Deze vijf cijfers voeg je zelf samen met de eerste vier op het tenaamstellingsverslag. Bewaar deze code zorgvuldig in je administratie. Alleen met deze code en de kentekencard kun je het voertuig verkopen of schorsen

Lease-auto

Voor een nieuwe lease-auto verloopt de tenaamstelling iets anders. De berijder gaat naar het bedrijf waar de auto wordt afgeleverd. Meestal stuurt de leasemaatschappij de legitimatiegegevens naar dit bedrijf. De berijder hoeft zich dan niet te legitimeren. Het bedrijf geeft de berijder een tenaamstellingsverslag mee. De tenaamstellingscode gaat echter naar de leasemaatschappij, die is immers eigenaar van het voertuig. Ook de kentekencard wordt vaak naar de leasemaatschappij gestuurd, hoewel sommige leasemaatschappijen de kaart ook direct aan de berijder sturen. In elk geval ontvangt de berijder de kaart binnen enkele dagen per post. Daarmee is het tenaamstellingsproces afgerond.

Verkopen

Wil je een voertuig met kentekencard verkopen? Dan overhandig je de kentekencard en de tenaamstellingscode aan de koper. Die overhandigt ze bij het kentekenloket. Hij krijgt dan het eerste deel van een nieuwe code en een vrijwaringsbewijs. Dat vrijwaringsbewijs is bestemd voor jou, als bewijs dat de auto niet meer op jouw naam staat. De koper krijgt een nieuwe kentekencard en het tweede deel van de code thuisgestuurd.

Wat vind je van dit artikel?

Jelle Bos

Auteur

Jelle Bos

Jelle is eindredacteur bij MKB Servicedesk.