Wat zijn de trends op gebied van mobiliteit?

Vier trends voor de komende jaren

Wat zijn de trends op gebied van mobiliteit?

Gemiddeld reis je één uur per dag. De manier waarop we ons verplaatsen, verandert constant. De komende jaren zal dit niet anders zijn. Ontwikkelingen als de coronacrisis hebben hier natuurlijk invloed op. Hoe ziet mobiliteit er in de toekomst uit?

Duurzaamheid

Ondernemen met aandacht voor mens en milieu wordt steeds belangrijker en dat is op gebied van mobiliteit niet anders. Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt in dat je je hele bedrijfsvoering onder de loep neemt en kijkt of dit minder vervuilend of belastend voor mens en milieu kan. Zo is ook een duurzaam wagenpark in opkomst. Het aantal (deels) elektrische auto’s in Nederland steeg van 72.000 in 2012 naar 324.000 in 2019. In het Klimaatakkoord zijn dan ook afspraken gemaakt over duurzame mobiliteit. Zo moeten alle nieuwe auto’s vanaf 2030 elektrisch of op waterstof rijden. De volledig elektrische auto is de meest milieubewuste optie, zowel tijdens het rijden als bij de productie van de wagens. Hybride auto’s zijn een mooie tussenvorm om te wennen aan elektrisch rijden.

Flexibiliteit

Door de coronacrisis is flexibel werken in één klap bij veel organisaties geïntroduceerd of uitgebreid. Bij flexibel werken hoort ook flexibele mobiliteit. Je werknemers zullen de auto vaker laten staan en gebruik wordt belangrijker dan bezit. Vooral jongere werknemers in stedelijke gebieden maak je gelukkiger met een deelconcept. Als ondernemer kun je hierop inspelen door auto’s beschikbaar te maken voor alle werknemers, in plaats van werknemers in specifieke functiegroepen een eigen wagen te geven. Ook kun je een mobiliteitsbudget invoeren, waarmee je werknemer zijn eigen mix tussen de fiets, het openbaar vervoer en een (deel-)auto kan samenstellen. 

Wetgeving en fiscale regelingen

De afgelopen jaren was de wetgeving gericht op het stimuleren van elektrisch rijden. De fiscale regels worden nu langzaam afgebouwd. Aangezien het Klimaatakkoord voor 2030 strenge doelstellingen kent, is het goed mogelijk dat deze fiscale regelingen de komende jaren weer veranderen. Daarnaast wordt Europees beleid belangrijker en de Europese visie is, meer dan het Nederlandse beleid, gericht op het verduurzamen van mobiliteit. 

In de huidige regels wordt duurzaam rijden nog steeds gestimuleerd: 

  • De bijtelling voor volledig elektrische auto’s (voor aanschafwaarde tot € 45.000) is 8 procent in plaats van 22 procent. 

  • Er geldt geen motorrijtuigenbelasting (mrb) voor volledig elektrische auto’s en een korting van 50 procent voor plug-in hybrides. 

  • De belasting van personenauto’s en motorfietsen (bpm) is afhankelijk van de uitstoot van de auto: je betaalt minder bij een lagere uitstoot. 

Autonoom en verbonden

Mobiliteit wordt steeds slimmer en ver in de toekomst zullen autonome auto’s onderdeel van onze mobiliteit zijn. Voor volledig zelfsturende auto’s moeten de techniek en de wetgeving nog verder ontwikkelen, maar de huidige modellen zijn al zelfstandiger dan je denkt. Autonomie van auto’s kent vijf verschillende levels, waarbij modellen in lagere niveaus rijondersteuning bieden door slimme systemen. In hogere niveaus rijdt de auto grotendeels of helemaal zelfstandig en hoef je alleen nog in te grijpen in moeilijke omstandigheden, zoals extreem slecht weer. 

Een begrip dat samenhangt met autonomie is het ‘connected’ voertuig of wagenpark. Net als tegenwoordig veel systemen, zijn (nieuwe) auto’s verbonden met het internet, om bruikbare data te verzamelen en te delen. Dit gaat om locatie, rijgedrag, stand van onderhoud etc. Zo hebben sommige modellen een SOS-knop, waarmee je bij een ongeluk meteen de hulpdiensten inschakelt. Hierbij wordt jouw locatie automatisch naar de hulpdiensten verstuurd. 

Wat vind je van dit artikel?