Accountantscontrole vervalt voor kleinere mkb-bedrijven

Grens voor een verplichte accountantscontrole is verhoogd

Kale man achter computer accountant controle

De Europese Commissie heeft de grens voor een verplichte accountantscontrole verhoogd. Kleinere mkb-bedrijven hoeven door deze verhoging voorlopig geen dure accountantscontroles meer te laten uitvoeren. Een veel eenvoudigere samenstellingsverklaring volstaat. Dat kan zomaar tienduizenden euro’s schelen. De verhoging van de grens is een opluchting voor zowel bedrijven als accountants.

De nieuwe criteria voor de accountantscontroles 

Bedrijven die twee jaar achter elkaar aan twee van de drie criteria voldoen zijn verplicht om een accountantscontrole te laten uitvoeren. Bedrijven die hier niet aan voldoen hebben genoeg aan een eenvoudigere (én goedkopere) samenstellingsverklaring. De criteria voor de accountantscontrole hebben te maken met omzet, balans en personeel. De ondergrens van de bedragen voor de minimale omzet en totaalbalans totaal zijn met 25% verhoogd. Het personeelscriterium blijft gelijk. De nieuwe criteria zijn:  

Oude criteriaNieuwe criteria
€12 miljoen omzet per jaar €15 miljoen omzet per jaar
€6 miljoen balanstotaal €7,5 miljoen balanstotaal
Meer dan 50 werknemers Meer dan 50 werknemers

Positieve reacties op grensverhoging 

Het verhogen van de grens is voor zowel accountskantoren als voor bedrijven een opluchting. De controles moeten gedaan worden door bevoegde accountants. Met het oog op het arbeidstekort bij accountantskantoren, biedt de verhoging wat lucht.  

Voor bedrijven kan het nu al een uitdaging zijn om een accountant te vinden. Daar komt nog eens bij dat de oude grenzen voor een controle te laag waren geïndexeerd. Met de inflatie de afgelopen jaren waren veel bedrijven op papier de controlegrens voorbij. De realiteit was in veel situaties dat de bedrijven niet daadwerkelijk productiever waren. Hierdoor kregen ze onnodig te maken met hoge accountantskosten. 

Wat vind je van dit artikel?

Mariëlle van den Bogaard

Auteur

Mariëlle van den Bogaard

Met een achtergrond in marketing en communicatie weet ik hoe waardevol een goed geschreven tekst is. Ik ondersteun ondernemers graag door complexe onderwerpen helder uit te leggen en kennis te delen waar je écht wat aan hebt.