Dga’s betalen in 2023 meer belasting

Doelmatigheidsmarge van 25% naar 0%

document, zakenman

Door het afschaffen van de doelmatigheidsmarge moeten dga’s in 2023 meer belasting betalen. Dat heeft het kabinet aangekondigd op Prinsjesdag 2022.

Gebruikelijk loon

Belastingplichtigen met aanmerkelijk belang (zoals directeur-grootaandeelhouders) moeten zichzelf vanuit de onderneming een loon uitkeren: een loon dat gebruikelijk is voor de functie die hij of zij heeft. Volgens de gebruikelijkloonregeling mag dat loon maximaal 25% lager zijn dan het gangbare loon. Een lager loon betekent minder belasting. Deze marge van 25% heet de doelmatigheidsmarge.

Doelmatigheidsmarge afgeschaft

Uit het Belastingplan blijkt dat deze doelmatigheidsmarge in 2023 verdwijnt. Concreet betekent dat dat het loon van dga’s omhoog gaat, waardoor ze meer belasting moeten betalen. Deze maatregel moet zo’n € 540 miljoen opleveren, waarmee dga's een flinke bijdrage leveren aan het koopkrachtpakket.

Het idee achter het voorstel is dat hierdoor het inkomen van ondernemers gelijker wordt belast met dat van werknemers.

Lees meer over veranderingen die zijn aangekondigd tijdens Prinsjesdag 2022

Let op: deze wijziging is pas definitief na akkoord van de Eerste en Tweede Kamer. In dat geval gaat de wijziging in per 1 januari 2023.

Wat vind je van dit artikel?