Driekwart ondernemers berekent hogere kosten niet door aan klant

Angst voor omzet- of klantverlies is voor 48% de belangrijkste reden

winkel-boodschappen-prijzen-prijs-inkopen-vrouw-mandje

Veel ondernemers hebben de afgelopen tijd te maken gehad met kostenstijgingen. Maar uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat zo'n driekwart van de bedrijven hogere kosten niet doorberekent aan klanten. De belangrijkste reden? Angst om klanten te verliezen door een slechtere concurrentiepositie.

Redenen niet doorberekenen kosten

Het CBS deed onderzoek naar kostenstijgingen onder niet-financiële bedrijven met een bedrijfsgrootte van minstens 5 personen. Een aantal redenen om kostenstijgingen niet (helemaal) door te berekenen in de prijzen waren:

  • Bijna 28%: angst om klanten te verliezen

  • 20%: angst om (veel) minder te verkopen

  • 23%: geen mogelijkheden voor prijsaanpassingen vanwege contractuele verplichtingen

Ongeveer een kwart van de bedrijven lukt het wel om kostenstijgingen door te berekenen of ervaart geen kostenstijgingen.

Horecaondernemers: omzet mislopen

In de horeca geeft bijna 26% van de ondervraagde ondernemers aan bang te zijn voor een verzwakte concurrentiepositie. Maar vooral de angst om verkoop mis te lopen speelt in deze branche een rol. 

Ruim 50% berekent geen kostenverhogingen door in de prijs omdat dit voor minder omzet zou zorgen. Want: klanten kunnen er ook voor kiezen met een biertje in het park te gaan zitten in plaats van op het terras. Die omzet loopt de horecaondernemer dan mis.

Schuldenlast

Ten opzichte van vorig jaar hebben de meeste bedrijven een schuldenlast die lager of ongeveer net zo hoog is als vorig jaar. Voor de meeste bedrijven (95%) is de schuldenlast geen probleem. De hogere kosten hebben dus niet direct geresulteerd in financiële problemen. Slechts 5% geeft aan dat hun schuldenlast problematisch is.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.