Energiehubs als oplossing om verlaging CO2 uitstoot te realiseren

Ondernemers kunnen door gebruik te maken van energiehubs hun uitstoot verlagen

Energiehub samenwerken met groenestroom

Op veel plekken in het land is het elektriciteitsnet op dit moment (bijna) vol. Door deze overvolle netwerken kunnen duizenden bedrijven niet snel genoeg verduurzamen. Door gebruik te maken van energiehubs kan de uitstoot door bedrijven met 4 tot 6 megaton worden teruggebracht in 2030. Dit komt neer op ongeveer 3 tot 4% van de totale uitstoot van Nederland.

Vol elektriciteitsnetwerk 

In opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen (PVB Nederland) heeft adviesbureau Royal HaskoningDHV onderzoek gedaan naar verduurzaming binnen bedrijven. Uit het onderzoek blijkt dat veel bedrijven buiten de grote industriële clusters in Nederland moeite hebben met het verlagen van hun C02-uitstoot en de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Een van de oorzaken is dat bedrijven niet kunnen elektrificeren omdat het elektriciteitsnetwerk te vol is.  

Energiehubs als oplossing 

Royal HaskoningDHV noemt energiehubs als oplossing voor het volle elektriciteitsnetwerk. Door onderling afspraken te maken over energieverbruik en energie direct uit te wisselen, wordt het elektriciteitsnetwerk ontlast. Daardoor wordt het voor bedrijven makkelijker om te verduurzamen.   

Wat is een energiehub?  

Een energiehub houdt in dat bedrijven gezamenlijk een energieaansluiting hebben. Onderling wordt vervolgens afgestemd wie wanneer de meeste stroom gebruikt. Voor het ene bedrijf zal dit overdag zijn. Andere bedrijven zullen elektriciteit eerder ’s avonds of ’s nachts nodig hebben. Daarnaast gaat een energiehub vaak gepaard met het opwekken van energie door bijvoorbeeld zonnepanelen. Een energiehub werkt daardoor zo goed als CO2-neutraal. Door op deze manier samen te werken kan de capaciteit van het stroom netwerk zo’n 20 tot 30 procent beter benut worden. Daarbij levert het financiële voordelen op voor de aangesloten bedrijven omdat de energiekosten omlaag zullen gaan.  

Obstakels bij het opstarten  

Bedrijven die deze samenwerking willen aangaan lopen nu nog tegen een aantal obstakels aan. Vanuit de overheid zijn er bijvoorbeeld een hoop regels die worden opgelegd bij een samenwerking als deze. Daarnaast moet een bedrijventerrein goed georganiseerd zijn zodat er duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden over het opwekken, opslaan en gebruik van energie en dit is niet altijd het geval.  

Stimulering van energiehubs 

Om bedrijven toch te stimuleren om met een energiehub aan de slag te gaan heeft demissionair minister Rob Jetten van Klimaat en Energie €166 miljoen uitgetrokken. Van dit geld worden regisseurs betaald die bedrijven moeten ondersteunen met het opzetten van een energiehub. Een voorbeeld van deze hulp is het delen van data, standaarden en contracten. Zo kunnen bedrijven van elkaar leren. 

Wat vind je van dit artikel?

Mariëlle van den Bogaard

Auteur

Mariëlle van den Bogaard

Met een achtergrond in marketing en communicatie weet ik hoe waardevol een goed geschreven tekst is. Ik ondersteun ondernemers graag door complexe onderwerpen helder uit te leggen en kennis te delen waar je écht wat aan hebt.