Grootste veroorzakers van verzuim in 2023: stress en griep

Langdurig verzuim zorgt daarbij voor druk op het mkb

Vrouw meldt zich ziek voor werk, in 2023 werd verzuim vooral door griep en stress veroorzaakt

Uit cijfers van ArboNed en HumanCapitalCare blijkt dat griep- en stressgerelateerde klachten de grootste oorzaak voor verzuim waren in 2023. Het gemiddelde aantal ziekmeldingen tussen december 2022 en november 2023 was 4,6% en was daarmee lager dan het jaar ervoor (4,7%). Langdurig verzuim neemt echter toe.

Jaartrends bij kort verzuim

Met name de griepachtige klachten zijn te herleiden naar seizoentrends. Jaarlijks is er in het eerste en in het vierde kwartaal een algemene stijging te zien in het aantal ziekmeldingen met als reden griep. Tijdens de coronaperiode was er een afwijkend patroon te zien. In 2023 was de seizoentrend weer net als de jaren voor corona.

Lang verzuim neemt toe

Hoewel het aantal ziekmeldingen over het hele jaar afneemt, neemt het aantal medewerkers die voor langere tijd uitvallen door stressgerelateerde klachten wel toe. In de periode juli 2022 tot juni 2023 steeg het langdurend verzuim door stress met 8,4%.

Opvallend bij deze cijfers is dat door bedrijfsartsen van ArboNed en HumanCapitalCare wordt benoemd dat in 40% van de gevallen de oorzaak van de klachten weinig met werk te maken hebben, maar met gebeurtenissen in iemands persoonlijke leven.

Regeldruk bij langdurig verzuim

Langdurig verzuim kan een grote druk zetten op bedrijven in het mkb. In kleinere teams is langdurige uitval vaak minder goed op te vangen. Hoewel het financiële risico te verzekeren is, ligt er wel een hoge druk op mkb-werkgevers als het gaat om de regelgeving bij langdurig verzuim.

Aanpassingen in re-integratieproces

Om meer duidelijkheid te krijgen voor werkgever en werknemer ligt er op dit moment een wetsvoorstel voor een wijziging in het re-integratieproces. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter heeft een medewerker nu twee jaar om terug te keren naar de oude functie. Dit betekent in de praktijk vaak dat er een lange tijd onduidelijkheid bestaat over het terugkeren. De functie door iemand anders laten overnemen kan daarbij lastig zijn, omdat het onduidelijk is of iemand terugkeert en wanneer dat dan zou zijn.

In het nieuwe wetsvoorstel bestaat er de mogelijkheid om deze periode te verkorten naar één jaar. Er ontstaat zo voor werknemer en werkgever meer duidelijkheid over het verloop van de ziekteperiode.

Omgaan met verzuim

Zelfs met de juiste preventie van verzuim kan het gebeuren dat werknemers ziek worden. Om hier op de juiste manier mee om te gaan kan het helpen om een goed verzuimprotocol op te stellen. In zo’n protocol stel je vast welke stappen er door jou als werkgever gezet moeten worden en welke stappen de werknemer zelf moet zetten wanneer er sprake is van verzuim. Door zieke werknemers vanaf het begin goed te begeleiden, kun je mogelijk langdurig verzuim voorkomen.

Wat vind je van dit artikel?

Mariëlle van den Bogaard

Auteur

Mariëlle van den Bogaard

Met een achtergrond in marketing en communicatie weet ik hoe waardevol een goed geschreven tekst is. Ik ondersteun ondernemers graag door complexe onderwerpen helder uit te leggen en kennis te delen waar je écht wat aan hebt.