Heldere arbeidsvoorwaarden verplicht per 1 augustus 2022

Nieuwe wet voor werkgevers

Wat is de Wet werk en zekerheid

Ondernemers met personeel moeten per 1 augustus 2022 rekening houden met een nieuwe wet, die ze verplicht te zorgen voor heldere en transparante arbeidsvoorwaarden. Wat verandert er voor werkgevers?

Heldere arbeidsvoorwaarden

Natuurlijk zorg je er als werkgever altijd voor dat je goede arbeidsvoorwaarden opstelt voor je werknemers. Dus wat moet je dan onder heldere arbeidsvoorwaarden verstaan? Het komt erop neer dat je als werkgever verplicht bent nog meer duidelijkheid te geven, zodat je werknemer beter weet waar hij aan toe is. Extra verplichtingen dus als het gaat om arbeidsvoorwaarden en bepalingen.

De veranderingen

Er verandert een aantal zaken: hoe iemand die bij je in dienst treedt informeer, bij onderwerpen als verplichte opleidingen, nevenactiviteiten en de voorspelbaarheid van werkpatronen. De veranderingen op een rij:

Beter informeren bij indiensttreding

De nieuwe wet schrijft voor dat je nieuwe werknemers meer informatie moet geven, bijvoorbeeld over de arbeidsvoorwaarden en over rechten en plichten. Dingen waarover je ze moet informeren:

  • Proeftijd: hoe lang en wat zijn de voorwaarden?

  • Regelingen voor vakantie en verlof

  • Waar moet het werk verricht worden?

  • Heeft de werknemer recht op opleiding?

  • Hoe werkt de beëindiging van de arbeidsovereenkomst?

  • Hoe zit het met dingen als bonussen en afzonderlijke onderdelen van het loon?

Verplichte opleiding: voor rekening van de werkgever

Als de werkgever een verplichte opleiding moet volgen (op basis van de CAO of de wet), dan zijn de kosten voor rekening van jou als werkgever. Bovendien kan de werknemer deze opleiding volgens onder werktijd.

Werken voor een andere werkgever

Nevenactiviteiten mag je alleen verbieden bij je werknemer als daar een objectieve rechtvaardiging voor is (oftewel een goed te onderbouwen reden). Dat betekent dat een werknemer normaal gesproken buiten werktijd voor een andere werkgever mag werken.

Voorspelbaar werkpatroon

Je moet een werknemer zoveel mogelijk informeren over wanneer hij verplicht moet werken. Anders gezegd: je moet voor een voorspelbaar werkpatroon zorgen (zo voorspelbaar mogelijk). Dat betekent dat je werknemer in principe weet wanneer hij moet werken. Als je veel met oproepkrachten werkt, heeft dit veel impact op je.

Voorspelbare arbeidsvoorwaarden aanvragen

Werknemers die langer dan 26 weken bij je in dienst zijn, mogen vragen om een functie met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Ze mogen dat maximaal 1 keer per jaar doen.

EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

De nieuwe wet is gebaseerd op de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Deze richtlijn bespreekt de minimumrechten van iedere werknemer in de EU als het gaat om informatie die hij of zij moet krijgen, en wanneer die informatie gegeven moet zijn. In principe treedt de wet per 1 augustus in werking.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.