In Nederland gaan gemiddeld minder bedrijven failliet dan in EU

Wel nemen de faillissementen nu sneller toe

failliet laptop rekeningen

In Nederland ligt het aantal faillissementen in het eerste kwartaal van 2023 nog ruim onder de helft van het niveau in 2015, terwijl dit in de rest van de EU op hetzelfde niveau ligt. Daar staat tegenover dat het aantal faillissementen nu sneller toeneemt dan gemiddeld in de EU. Dit meldt het CBS op basis van data van Eurostat.

Ander verloop faillissementen tijdens coronacrisis

Het aantal faillissementen in Nederland ligt al jaren lager dan in de EU. Maar tijdens de coronacrisis is er duidelijk een andere trend ingezet. In Nederland bereikte het aantal bedrijven dat failliet ging een historisch laag niveau, terwijl het aantal in de EU juist toenam.

Tijdens de coronaperiode hanteerden EU-landen hun eigen coronasteunmaatregelen, die onderling verschilden. Een deel van het verschil in ontwikkeling is hierdoor te verklaren, aldus het CBS.

Snellere stijging Nederlandse faillissementen in Q1 2023

Het aantal faillissementen in Nederland en de EU vertoont de laatste vijf kwartalen weer eenzelfde stijgende lijn. Maar de stijging zet in Nederland sneller door. In Nederland gingen in de eerste drie maanden van 2023 7% meer bedrijven failliet ten opzichte van het kwartaal ervoor. In de EU is dat gemiddeld 3%. Ons land kende eind 2022 ook al een snellere toename.

We zijn daarin overigens niet de enige. Ook in Frankrijk en België neemt het aantal faillissementen sneller toe dan gemiddeld, met respectievelijk 8% en 4%. In Spanje neemt het aantal faillissementen juist af.

Sterkste toename van faillissementen in de horeca

Het aantal faillissementen in de Nederlandse horeca nam in het eerste kwartaal van 2023 met 34% toe. Dat is het vierde kwartaal op rij waarin het aantal faillissementen onder Nederlandse logies-, maaltijd- en drankverstrekkers stijgt. Dat is niet overal in de EU zo. In Spanje nam het aantal horecabedrijven dat failliet ging juist af met 18%. 

Wat vind je van dit artikel?

Jade Karthaus

Auteur

Jade Karthaus

Jade Karthaus is hoofdredacteur van MKB Servicedesk.