Meer omzet, toch minder winst: inflatie niet bij te houden voor het mkb

SRA-rapport toont stijgende kosten en afnemende winsten

Rapport bespreken aan tafel-SRA rapport

Veel mkb-bedrijven in Nederland hebben het moeilijk om hun winsten te behouden, terwijl hun omzet wel is gestegen. Dit en meer laat het rapport ‘Branches in Zicht 2024’ van de SRA, een netwerkorganisatie van accountantskantoren, zien. Voor het rapport onderzochten ze 9200 jaarrekeningen en ontdekten een gemiddelde omzetgroei van 3,6% in het mkb in 2023. Klinkt mooi, maar met een inflatie van 3,8% is dat niet genoeg. Veel bedrijven kunnen de stijgende kosten niet volledig compenseren. Wat staat er nog meer in het rapport en hoe kun jij deze kennis gebruiken?

Microbedrijven onder druk

De zogenaamde microbedrijven, bedrijven met 2 tot 10 medewerkers en een jaaromzet tot een miljoen euro, hebben het het zwaarst. Deze groep vormt zo’n 83% van alle bedrijven in Nederland. Bij veel bedrijven daalde de winst voor het derde jaar op rij. Bijna 40% van de bedrijven rapporteerde zelfs een winstdaling van 50% of meer. Zorgwekkend, want samen met andere bedrijven uit het Nederlandse mkb zijn ze goed voor bijna 75% van de werkgelegenheid en voor zo goed als twee derde van de toegevoegde waarde van de economie. (Bron: Staat van het mkb 2023)

"Dat zijn serieuze cijfers, vooral omdat het mkb voor bijna 75 procent van de werkgelegenheid zorgt," zegt Van der Kwaak, bestuurslid bij SRA. "We hebben het over microbedrijven met een omzet tot een miljoen euro en twee tot tien medewerkers.  Zzp'ers zijn hier niet bijgeteld, maar deze microbedrijven vormen wel 83 procent van het mkb."

Verschillen tussen sectoren

Het rapport ‘Branches in Zicht’ laat grote verschillen zien tussen de sectoren. In de detailhandel zagen ondernemers een kleine omzetgroei van 3,2%, maar bijna de helft van de ondernemers in deze sector zag de omzet dalen. In de logistieke sector hadden de ondernemers het nog zwaarder, daar daalde de omzet met 1,6%. 

Er waren ook sectoren die beter presteerden. De omzetgroei in de auto-industrie was 9,1%, maar die groei was dan weer niet terug te zien in de winstgroei van 0,5%. De horeca deed het goed met een omzetgroei van bijna 14% en een winstgroei van 17,5%. Maar ook in deze sector zag meer dan de helft van de bedrijven een daling in de winst.

Kosten blijven stijgen: 100 euro omzet = 8 euro winst

De dalende winsten worden vooral veroorzaakt door de stijgende kosten van vooral personeel. De personeelskosten stegen in 2023 met gemiddeld 9,7%. Dit zet voor veel bedrijven de winst onder druk. Ondernemers moeten niet alleen omgaan met de stijgende kosten voor inkoop en exploitatie, maar ook hogere lonen betalen. 

"Van elke 100 euro aan omzet blijft er ongeveer 8 euro over," zegt Van der Kwaak. "Daarmee moeten belastingen, rente en investeringen betaald worden. Voor groei en innovatie is meer winst nodig, vooral met uitdagingen zoals de krappe arbeidsmarkt en verduurzaming. De overheid moet zorgen voor duidelijk beleid en goede financieringsmogelijkheden."

Inspelen op data uit het onderzoek van SRA

Leuk zo’n rapport, maar wat kun jij ermee? Wij zetten 3 punten op een rij:

  1. Kostenbeheer. Controleer je uitgaven en kosten. Waar kun jij op besparen? Veel bedrijven zijn veel geld kwijt aan personeelskosten, omdat een hoog salaris onderscheidend is in een krappe markt. Maar dat kun je ook op een andere manier zijn. 

  2. Beleid en regelgeving. Beleid van jezelf, maar ook overheidsbeleid en regelgeving die van invloed kunnen zijn op je bedrijf. Hoe kun jij inspelen op wat er speelt in de markt? Welke subsidies en steunmaatregelen zijn er?

  3. Sectoranalyse. Vergelijk jouw prestaties met die van je sector. Heeft jouw sector het moeilijk? Dan kun je overwegen om je bedrijfsmodel aan te passen of nieuwe markten te gaan verkennen.

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.