Nieuwe kabinetsvisie: samen sterker tegen cyberdreigingen

Kabinet wil bedrijven sneller kunnen waarschuwen voor cyberdreigingen

Cybersecurity

Digitale dreigingen blijven veranderen en worden steeds geavanceerder. Het is daarom belangrijk dat overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties hun digitale veiligheid goed regelen. Dit vraagt om meer en betere samenwerking tussen overheid en bedrijven. Daarom heeft het kabinet een toekomstplan gemaakt met een Cyberweerbaarheidsnetwerk. Hier lees je wat het is en wat het betekent voor ondernemers.

Toekomstvisie van het kabinet op digitale weerbaarheid

De toekomstvisie richt zich op het uitbreiden en versterken van het bestaande Landelijk Dekkend Stelsel van cybersecurity samenwerkingsverbanden tot een Cyberweerbaarheidsnetwerk. Dit netwerk zal meer organisaties bereiken met belangrijke informatie over cyberdreigingen. Het doel is niet alleen om incidenten te voorkomen en te bestrijden, maar ook om ervan te leren en snel te herstellen. Belangrijke thema's binnen dit netwerk zijn kennisuitwisseling, opleiding, training en oefening. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zal de centrale regie hebben, terwijl het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) de coördinatie en uitvoering van de samenwerkingsinitiatieven op zich neemt. 

Wat betekent dit voor ondernemers?

Er komt meer aandacht en ondersteuning op het gebied van digitale veiligheid. Het Cyberweerbaarheidsnetwerk zal ondernemers sneller en beter kunnen waarschuwen voor cyberdreigingen en biedt mogelijkheden om kennis en vaardigheden te vergroten door middel van opleidingen en trainingen. Hierdoor kun je ook als je zelf niet de middelen hebt voor een eigen cybersecurity team toch goed beschermd zijn tegen cybercrime

Zelf aan de slag met je digitale veiligheid

Je hebt geen cybersecurity team nodig om aan je digitale veiligheid te werken. Dit zijn concrete dingen waarmee je direct aan de slag kunt: 

  • Bewustwording en training.  Zorg dat medewerkers de basisprincipes van digitale veiligheid kennen. Door hier regelmatig aandacht aan te geven, bijvoorbeeld met een training, houd je medewerkers scherp en geïnformeerd. 

  • Gebruik van sterke wachtwoorden. Wachtwoord123, een geboortedatum of namen van familieleden: te makkelijk te kraken. Zorg dat jij en je medewerkers sterke wachtwoorden en multifactor-authenticatie gebruiken. Zo versterk je de eerste verdedigingslinie tegen cyberaanvallen. 

  • Regelmatige software-updates. Voer het liefst automatisch updates uit aan systemen en software uit. 

  • Back-ups. Maak regelmatig back-ups van belangrijke gegevens en zorg ervoor dat je deze veilig opslaat. 

  • Cyberverzekeringen. Overweeg of een cyberverzekering interessant is om financiële risico’s te beperken in het geval van een cyberaanval.

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.