Onbelaste reiskostenvergoeding 2023 naar € 0,21

In 2024 naar € 0,23 per kilometer

snelweg-auto-vrachtwagen-verkeer-reiskosten

In 2023 gaat de maximale onbelaste reiskostenvergoeding omhoog. In plaats van € 0,19 per kilometer zal de kilometervergoeding in 2023 stijgen naar € 0,21. In 2024 komt daar nog 2 cent bij.

Dat de onbelaste reiskostenvergoeding omhoog moest, is een roep die al velen jaren oud is. De directe aanleidingen om de vergoeding te verhogen zijn de stijgende brandstofprijzen en energiekosten, maar stijgende levenskosten in het algemeen zorgden ervoor dat de vergoeding al veel langer niet meer in verhouding stond tot de lasten.

Lees ook: zijn je reiskosten aftrekbaar?

Moet ik de reiskostenvergoeding verhogen?

Nee. Als je nu € 0,19 vergoedt per kilometer mag je dat zo houden. De € 0,21 is een maximale onbelaste vergoeding, je mág de vergoeding verhogen maar dat hoeft dus niet.

Daarnaast kan de cao bepalen welke reiskosten je kunt vergoeden. Bij minimum-cao's mag je positief afwijken van wat erin staat, bij standaard-cao's moet je je houden aan de beschreven onkostenvergoeding. Als daar nu nog € 0,19 in staat, moet je dat aanhouden.

Optie: benut de fiscale ruimte

Stel je wilt de € 0,19 toch verhogen naar € 0,21, dan kun je het verschil (2 cent) uitruilen. Dat betekent dat je 19 cent onbelast blijft vergoeden, maar 2 cent via het brutoloon van de werknemer uit laat betalen via bijvoorbeeld een 13e maand of winstuitkering. Daarmee verlaag je feitelijk het brutoloon van werknemers wat ook effect heeft op een eventuele toekomstige uitkering, dus stel ze hier goed van op de hoogte.

Wat als ik al meer reiskosten vergoed?

Als je momenteel al meer dan € 0,19 vergoedt per kilometer, dan kun je het onbelaste bedrag simpelweg omzetten naar € 0,21.

Lees meer over de aangekondigde veranderingen op Prinsjesdag 2022.

Wat vind je van dit artikel?

Jelle Bos

Auteur

Jelle Bos

Jelle is eindredacteur bij MKB Servicedesk.