Aan welke eisen voldoet een goede leider?

Motiveren én leidinggeven, dat is de truc

08 augustus 2017 2 minuten

Om te zorgen dat je medewerkers hart voor je zaak hebben, is het belangrijk om op een goede manier leiding te geven en te motiveren. Hoe doe je dat?

Met alleen leidinggeven óf motiveren kom je er niet. Want wat heb je eraan als je werknemers hun werk goed doen, maar ze er weinig gevoel bij hebben? Of als je werknemers alles wel goed wíllen doen, maar het niet kúnnen? Een leider moet opdrachten geven en controleren, ondersteunen en stimuleren, luisteren en adviseren, delegeren en evalueren. Daarvoor heeft hij de volgende eigenschappen nodig.

Betrokken

Een goede leider is betrokken bij zijn werknemers. Dit betekent dat je leuk contact hebt met je team, maar dat je op de juiste momenten ook boven ze staat en als leider optreedt. Je bent in staat om niet alleen interesse te tonen in het werk maar ook in de privésituatie van je werknemers. Hierdoor kijk je ook naar de persoon achter de werknemer.

Communicatieve vaardigheden

Een leider moet met zijn mensen kunnen praten. In een bedrijf met meerdere leidinggevenden is het aan te raden om zowel mannelijke als vrouwelijke leiders aan te stellen, zo zorg je voor een goede afwisseling tussen gevoel en verstand.

Integriteit

Iemand kunnen vertrouwen is waarschijnlijk de belangrijkste eis van een werknemer als het gaat om zijn werkgever. Als een werknemer je iets in vertrouwen vertelt kun je dat als werkgever niet aan anderen vertellen. Maar vertrouwen is niet alleen geheimen bewaren, je moet ook waarmaken wat je belooft te doen. 

Sructuur

Jij als leider moet structuur kunnen aanbrengen in taken, projecten en in je bedrijf. Je kunt niet afwachten en kijken wat er op je pad komt. Creëer duidelijkheid door stappenplannen te maken, met werknemers te praten en een duidelijk toekomstbeeld te hanteren. Hierdoor weet het hele bedrijf wat de bedrijfsdoelen zijn.