Wat is een werkgeversorganisatie?

Wat doet een werkgeversvereniging voor je?

30 mei 2013 2 minuten

Voor werknemers heb je bijvoorbeeld het FNV en CNV, twee grote vakbonden. Maar ook voor werkgevers zijn er genoeg organisaties die je belangen kunnen behartigen. De bekendste daarvan voor MKB'ers is MKB Nederland.

De voornaamste taak van een werkgeversvereniging (ook wel werkgeversorganisatie genoemd) is om de belangen van een werkgever te behartigen. Zij vormen standpunten die ze verdedigen tegen de overheid en de werknemers. De meeste bedrijven zijn aangesloten bij een overkoepelende organisatie, zoals bijvoorbeeld MKB Nederland. De organisaties vormen een belangrijke partij bij onderhandelingen en komen tevens op voor de belangen van de bedrijven op internationaal gebied.

CAO

Een werkgeversvereniging sluit bijvoorbeeld aan bij de gesprekken over de CAO. Deze CAO-onderhandelingen vinden jaarlijks of om de twee jaar plaats en zijn erg belangrijk voor alle arbeidsvoorwaarden voor jouw bedrijf en voor de hele bedrijfstak. Ook een onderwerp als loonsstijgingen bijvoorbeeld komen hierbij ter sprake Bij deze onderhandelingen sluiten ook de overheid en werknemersvakbonden aan. De CAO is overigens in de meeste gevallen ook bindend voor je bedrijf, ook al ben je niet aangesloten bij een werkgeversorganisatie.

Meer over CAO’s kan je hier lezen.

Overleg met overheid

Werkgeversorganisaties zijn geen onderdeel van de overheid maar schuiven wel vaak aan voor overleg. Zo vormen ze bijvoorbeeld eenderde van de leden van de Sociaal Economische Raad (SER). De grootste werkgeversorganisatie VNO-NCW levert zeven leden, MKB Nederland drie en LTO Nederland één. Daarmee zijn meteen de drie voornaamste verenigingen genoemd. De LTO is voor Land- en tuinbouwbedrijven. Zij vertegenwoordigen naar eigen zeggen zo’n 50.000 boeren en tuinders. De MKB Nederland is er voor alle bedrijven die minder dan 250 werknemers hebben. In totaal worden er ruim 186.000 bedrijven en instellingen uit 135 brancheorganisaties vertegenwoordigd.

Wil je concreter weten wat de MKB Nederland allemaal bereikt voor de ondernemer, lees dan dit artikel.

Brancheorganisaties

Ook de VNO-NCW vertegenwoordigt veel kleinere bedrijven. Onder deze organisatie vallen weer brancheorganisaties. Een brancheorganisatie is wat anders dan een ondernemingsvereniging. Het verschil is dat ondernemingsverenigingen vaak per gemeente of per regio gaat. Brancheorganisaties zijn vaak landelijk, maar heel specifiek gericht op één soort branche. De autoschadeherstel, artiesten of informatie technologie, bijvoorbeeld.

Nuttige links:

MKB Nederland

VNO-NCW

LTO

Zakelijke dienstverlening van de MKB Nederland

Parlement en Politiek: Algemene informatie van de overheid over werkgeversorganisaties plus een overzicht bij welke overlegorganen de verenigingen zijn betrokken.