Informatie over het mkb (midden- en kleinbedrijf) in Nederland

Mkb cijfers, definities en organisaties belangrijk voor marktonderzoek

14 oktober 2020 3 minuten

Het midden- en kleinbedrijf in Nederland: hoe is dat verdeeld per sector, per provincie, per aantal medewerkers? Dit kan belangrijke informatie zijn voor je marktonderzoek, je marketingbeleid en het bepalen van je locatie.

Er zijn veel instanties die informatie beschikbaar stellen over ondernemingen. In dit artikel meer over het mkb in Nederland en waar je welke informatie kunt vinden met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf in Nederland.

Het mkb in een notendop

Mkb staat voor midden- en kleinbedrijf. De buitenlandse term is SME, Small and Medium Enterprises en de Vlaamse term is KMO, kleine of middelgrote onderneming.

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) bestaat uit ondernemingen met maximaal 250 medewerkers. Van alle Nederlandse bedrijven valt 99 procent in deze categorie. De definities van het midden- en kleinbedrijf zoals vastgesteld door de Europese Commissie zijn als volgt.

Definities

  1. Middelgroot: minder dan 250 werknemers, een jaaromzet van hoogstens 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal kleiner of gelijk aan 43 miljoen euro.

  2. Klein: minder dan 50 werknemers, een netto-jaaromzet van hoogstens 10 miljoen euro of een balanstotaal kleiner of gelijk aan 10 miljoen euro.

  3. Micro: minder dan 10 werknemers en een jaaromzet van hoogstens 2 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal kleiner of gelijk aan 2 miljoen euro.

Aantal bedrijven naar grootte

Volgens de Kamer van Koophandel waren er op 1 januari 2020 maar liefst 2.000.404 actieve ondernemingen. Een jaar eerder waren dit 1.901.397 bedrijven. Wanneer grote ondernemingen en parttime-bedrijven niet worden meegerekend, komt dit op 1.489.125 midden- en klein bedrijven op 1 januari 2020. Ter vergelijking, begin 2019 was dit 1.425.837 midden- en klein bedrijven ten opzichte van 1.369.244 begin 2018.

Van alle bedrijven is (in 2020):

  • 66,3% zzp'er,

  • 33,6% ondernemer met max. 250 werknemers,

  • 0,1% ondernemer met een grootbedrijf.

Kortom, 99% van het totale bedrijfsleven valt onder het mkb. Deze bedrijven zijn verantwoordelijk voor meer dan 60% van de toegevoegde waarde en maar liefst 70% van de werkgelegenheid.

Meer informatie en data vind je in onze infographic MKB In Beeld 2020.

Whitepaper:
MKB in Beeld 2020

Andere bronnen

Ben je geïnteresseerd in meer specifieke informatie over het mkb op landelijk of regionaal niveau? Voor actuele data kun je het beste de volgende bronnen raadplegen:

De Staat van het MKB

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken leverde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nieuw cijfermateriaal waarmee ‘de staat’ van het mkb beter dan voorheen in kaart is gebracht. Dit is terug te vinden op www.staatvanhetmkb.nl. Naast actuele cijfers en feiten geeft de website toegang tot verdiepende studies en achtergrondartikelen. De komende tijd wordt het kennisplatform uitgebreid in samenwerking met partners uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Het CBS verzamelt, bewerkt en publiceert statistieken. Statistieken over de ontwikkeling van Nederland als geheel en per regio. Het CBS publiceert verschillende dossiers met kerncijfers over het ondernemersklimaat. Dit zijn zeer uitgebreide overzichten. Je vindt hier bijvoorbeeld informatie over zowel bedrijfsvestigingen en arbeid als bevolking naar leeftijd. Statline is de database waar je veel informatie kunt vinden over onder andere de verdeling van het aantal bedrijven naar stad en regio. Dus wil je weten hoe jouw specifieke werkgebied eruit ziet? Gebruik het systeem van het cbs om te kijken hoe de cijfers per provincie opgebouwd zijn.

De Kamer van Koophandel (KvK) 

Hoofdtaken van de Kamer van Koophandel zijn het uitvoeren van een aantal economische wetten, voorlichting en regiostimulering. Zij bieden informatie over het aantal bedrijfsvestigingen per provincie, per gemeente en/of per branche. Voor informatie over het aantal bedrijfsvestigingen kun je terecht bij de KvK.

Kortom, er is veel informatie beschikbaar voor en over het midden- en kleinbedrijf in Nederland. Je vraag (waarom heb ik gegevens nodig en met welk doel?) en de bijbehorende informatiebehoefte bepaalt waar je het best terecht kunt. Lees ook het artikel: "Hoe bepaal ik mijn doelgroep"

Natuurijk is onze infographic een handige manier om snel overzicht te krijgen in het mkb in Nederland.

Auteur

Evelien Mulder

Als content marketeer help ik onze partners met het bereiken van onze doelgroep: ondernemers. Eigenlijk creëer ik een win-win-win-situatie: wij bieden de ondernemer gratis relevante content, zoals een kennisartikel, whitepaper of bedrijfsscan. Deze content wordt gesponsord door een partner, die hiermee ondernemers bereikt. De derde win? Ik draag bij aan onze missie: Verhalen maken die verbinden. Ik ben begonnen bij MKBSD als ondernemerssupporter, ik ondersteunde ondernemers via onze verschillende platformen. Door deze ervaring weet ik als contentmarketeer precies welke uitdagingen, problemen en kansen ondernemers in hun dagelijks ondernemersleven tegenkomen.