CBS: positiever economisch beeld in Q2 van 2021

Hoe optimistisch ben jij?

16 juli 2021

Het tweede kwartaal van 2021 geeft het Nederlandse midden- en kleinbedrijf voorzichtig reden tot optimisme. Het economische beeld is in Q2 namelijk positiever dan in Q1 van 2021. Het mkb zit nog wel in een laagconjunctuur, maar er zijn tekenen van herstel.

Het ondernemersvertrouwen neemt weer toe

De MKB-conjunctuurklok van het CBS geeft een licht herstel in het economisch beeld aan. Vóór de coronacrisis stond de klok op positief: alle indicatoren presteerden boven de trend. Daarna ging het bergafwaarts, met als dieptepunt Q3 van 2020. Het economisch beeld in Q2 van 2021 is nog niet helemaal hersteld, maar er gloort hoop aan de horizon. Waaruit blijkt nu het herstel?

Stemmingsindicatoren positiever

Vooral de stemmingsindicatoren geven reden voor optimisme. Het ondernemersvertrouwen is bijvoorbeeld toegenomen. Het financieel vertrouwen, de stemming over exportontwikkelingen en de verwachtingen over consumptie waren ook positiever, al bleef het nog onder de trendlijn. 

Reële economische indicatoren ook positiever

Ten opzichte van het eerste kwartaal zijn vier van de zes reële indicatoren positiever geworden. Er waren verbeteringen waar te nemen bij het bbp, het aantal faillissementen en de omzet van het mkb. 

Ben jij ook optimistisch?

Wat zijn jouw verwachtingen voor het derde en vierde kwartaal van 2021? Laat het weten via deze poll.

Toename aantal vacatures

Een belangrijke reële indicator is het aantal vacatures. Een toename van het aantal vacatures duidt op een herstel van de arbeidsmarkt. Bedrijven zien inmiddels weer kansen om hun activiteiten te hervatten en hebben dus meer mensen nodig. 

Vooral de vraag naar horecapersoneel is de afgelopen tijd gegroeid. Veel tijdelijke werkers hebben tijdens de lockdown ergens anders werk gevonden, dus het zal niet eenvoudig zijn om de nieuwe vacatures de komende tijd in te vullen. Maar de vacatures zijn een positief teken.

Geen behoefte aan extra financiering

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat de meerderheid van de ondernemers met minimaal 5 mensen op de loonlijst geen behoefte heeft aan extra financiering om aan de betalingsverplichtingen veroorzaakt door de coronacrisis te voldoen. Ook daaruit valt af te leiden dat het mkb op de weg omhoog is.

Reden voor optimisme?

Na een lange periode van tegenslagen voor het mkb lijkt er voorzichtig reden voor optimisme. Natuurlijk blijven de ontwikkelingen rond het coronavirus onvoorspelbaar, maar het toegenomen vertrouwen onder ondernemers is een mooi begin.

Uitleg MKB-conjunctuurklok

De MKB-conjunctuurklok van het CBS geeft informatie over het economische beeld in het mkb. Het economische beeld komt tot stand op basis van twaalf indicatoren. Deze twaalf indicatoren zijn onder te verdelen in zes stemmingsindicatoren (s) en zes reële economische indicatoren:

Vertrouwensindicatoren

 • Mkb financieel vertrouwen (s)

 • Mkb ondernemersvertrouwen (s)

Economische indicatoren

 • Bbp

 • Consumptie (volume-index)

 • Consumptie duurzaam

 • Economische ontwikkeling (s)

 • Indicator consumptie (s)

 • Mkb exportontwikkeling (s)

 • Mkb faillissementen

 • Mkb omzet

 • Arbeidsmarktindicatoren

 • Mkb vacature-indicator (s)

 • Mkb vacatures

De stemmingsindicatoren worden gemeten onder ondernemers in het mkb en de reële indicatoren worden uitgelezen. Samen vormen ze een klok die aangeeft hoe laat het is voor het mkb. 

Bron afbeelding: CBS

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.