Prinsjesdag 2020: dit moet je als ondernemer weten

Veranderingen voor belasting, personeel en klimaat

Prinsjesdag dit moet je als ondernemer weten

Prinsjesdag 2020 was anders dan normaal vanwege de coronacrisis. Wat verandert er nu eigenlijk voor de ondernemer? Net als vorig jaar hebben wij de relevante (wets)wijzigingen voor ondernemers op een rijtje gezet.

Personeel

 • De vrije ruimte van de werkkostenregeling (het bedrag tot wanneer je onbelast vergoedingen aan je werknemers kunt geven) is vanwege de coronacrisis in 2020 verhoogd, maar verlaagt in 2021 weer. Voor de loonsom tot € 400.000 wordt de vrije ruimte weer 1,7 procent net als voor corona, voor de loonsom daarboven daalt de vrije ruimte van 1,2 procent naar 1,18 procent.  

 • Binnen de werkkostenregeling zijn een aantal vergoedingen uitgezonderd, die kun je dus onbelast aan je werknemers verstrekken. Dit zijn gerichte vrijstellingen. Vanaf 2021 valt ook scholing hieronder, maar wel scholing die een werknemer helpt om inkomen te verwerven, zoals omscholing als onderdeel van een sociaal plan. 

 • Als je je werknemer een omscholingstraject wil bieden, kun je € 3.750 subsidie per traject aanvragen. Dit is ongeveer de helft van de kosten van een gemiddeld omscholingstraject

 • Naar verwachting komt er voor 2021 een nieuwe regeling, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze regeling stimuleert investeren in banen en wordt nog uitgewerkt. 

 • Als je je bedrijf moet beëindigen door ziekte of pensioen, moet je je werknemers transitievergoeding betalen. Voor deze transitievergoeding ontvang je vanaf 2021 een compensatie, onder bepaalde voorwaarden.

 • Vanaf 1 januari 2022 kun je voor scholing van je medewerkers gebruik maken van het STAP-budget. Dit vervangt de fiscale scholingsaftrek voor werknemers. Werknemers kunnen een STAP-budget ter waarde van maximaal € 1000 per persoon aanvragen, voor opleidingen, cursussen en trainingen.

Belasting

 • Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting? Het tarief voor de eerste schijf daalt in 2021 van 37,35 procent naar 37,1 procent.

 • De algemene heffingskorting bij de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen verhoogt in 2021. Dit is voordelig als je besteedbaar inkomen tot € 68.507 is. 

 • Ook de arbeidskorting voor de inkomstenbelasting verhoogt in 2021, deze zou pas in 2022 verhogen. 

 • De zelfstandigenaftrek wordt sneller afgebouwd. In 2021 is de aftrek € 6.670, ten opzichte van €7.030 in 2020. 

 • De vennootschapsbelasting (vpb) voor bv’s wordt in de eerste schijf verlaagd van 16,5 procent naar 15 procent. Ook wordt de grens van deze schijf verhoogd naar € 245.000 in 2021 en € 395.000 in 2022. 

 • Heb je in 2019 winst gemaakt maar in 2020 verlies door corona? Je kunt bij de bepaling voor je winst voor de vennootschapsbelasting een coronareserve inbouwen. Hiermee stel je de winstbelasting uit. 

 • Je kunt voor de vennootschapsbelasting je winst verrekenen met verliezen uit het verleden. Vanaf 2021 kan dat voor de winst boven € 1 miljoen nog maar voor 50 procent. Wel vervalt de tijdslimiet, die is nu 6 jaar. 

 • Maak je winst uit een innovatieve activiteit en maak je gebruik van de WBSO-regeling of heb je een octrooi? Dan kun je dat deel van je winst bij de vennootschapsbelasting onderbrengen in de Innovatiebox, waarover je een lager belastingpercentage hebt. In 2021 verhoogt dit percentage van 7 procent naar 9 procent. 

 • Heb je subsidie vanuit een van de coronaregelingen ontvangen? Je hoeft hier geen inkomstenbelasting of premie volksverzekeringen te betalen en de subsidie heeft geen invloed op toeslagen. 

 • Investeer je met meerdere ondernemers in een vof of maatschap? Dan kun je gebruik maken van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De KIA wordt in dit geval evenredig naar je aandeel in het totale investeringsbedrag. 

 • De overdrachtsbelasting bij aankoop van een bedrijfspand of beleggingspand stijgt in 2021 van 6 procent naar 8 procent. 

 • De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet verhoogt in 2021 van 5,45 procent naar 5,75 procent. 

Klimaat

 • Vanaf 1 januari 2021 moet je een heffing betalen over de uitstoot van broeikasgassen als CO2, als je binnen de industrie actief bent. 

 • Je kunt voor investeringen in duurzame energie de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) aanvragen, deze wordt verlengd tot 2030. 

 • De Opslag Duurzame Energie (ODE) verhoogt in 2021. Je gaat dus meer betalen voor elektriciteit en aardgas. 

 • De verkoop op wegwerpplastic, zoals rietjes en wegwerpbestek, wordt vanaf 3 juli 2021 verboden. 

Bron en afbeelding: Rijksoverheid.nl

Wat vind je van dit artikel?

Evelien Mulder

Auteur

Evelien Mulder

Als content marketeer help ik onze partners met het bereiken van onze doelgroep: ondernemers. Eigenlijk creëer ik een win-win-win-situatie: wij bieden de ondernemer gratis relevante content, zoals een kennisartikel, whitepaper of bedrijfsscan. Deze content wordt gesponsord door een partner, die hiermee ondernemers bereikt. De derde win? Ik draag bij aan onze missie: Verhalen maken die verbinden. Ik ben begonnen bij MKBSD als ondernemerssupporter, ik ondersteunde ondernemers via onze verschillende platformen. Door deze ervaring weet ik als contentmarketeer precies welke uitdagingen, problemen en kansen ondernemers in hun dagelijks ondernemersleven tegenkomen.