Wat is een UBO?

Ontdek wie de UBO van jouw bedrijf is

22 juli 2020

Vanaf 27 september 2020 zijn veel ondernemingen in Nederland verplicht om een UBO te registreren. Wat is een UBO? En hoe werkt het UBO-register? Een uitleg voor ondernemers in het mkb.

Wat is een UBO?

UBO staat voor ultimate beneficial owner, in het Nederlands vaak de uiteindelijke belanghebbende genoemd. Het gaat om de persoon die het eigendom of de meeste zeggenschap heeft binnen een onderneming, bijvoorbeeld doordat hij of zij de meeste aandelen bezit. 

Een onderneming kan ook meerdere UBO’s hebben. Door nieuwe Europese regels moeten ondernemingen hun UBO of UBO’s laten registreren in het Nederlandse UBO-register. Dat kan vanaf 27 september 2020 en moet binnen anderhalf jaar gebeuren.

UBO bepalen per bedrijfsvorm

Wie is de UBO van jouw bedrijf? Of zijn er meerdere UBO’s? De regels over de uiteindelijke belanghebbende (UBO) staan in het Uitvoeringsbesluit Wwft. Dit zijn de uitgangspunten per bedrijfsvorm: 

UBO van een bv of nv

Bij een bv of nv, die niet beursgenoteerd is, ben je een UBO als je voldoet aan een van de volgende eisen. Je hebt:

 • meer dan 25 procent van de aandelen,

 • meer dan 25 procent van de stemrechten,

 • de feitelijke zeggenschap over de onderneming.

UBO van een VOF, maatschap of cv

Bij een VOF, maatschap, cv en rederij ben je een UBO als je voldoet aan een van de volgende eisen. Je hebt:

 • direct of indirect een eigendomsbelang van meer dan 25 procent, 

 • meer dan 25 procent het stemrecht bij beheersdaden en/of wijziging van de samenwerkingsovereenkomst.

UBO van een stichting of vereniging

Bij een stichting of vereniging ben je een UBO als je voldoet aan een van de volgende eisen. Je hebt:

 • een eigendomsbelang van meer dan 25 procent; 

 • meer dan 25 procent van het stemrecht bij een statutenwijziging; 

 • de feitelijke zeggenschap over de rechtspersoon.

Uitzonderingen

Ook personen met een kleiner belang kunnen als UBO worden gezien, bijvoorbeeld als iemand op een andere manier de uiteindelijke zeggenschap heeft.

Bij een trust moeten meer personen als UBO worden geregistreerd. Het gaat in ieder geval om de trustees, maar ook de oprichter, de eventuele protector en de begunstigde(n).

Wat is een UBO-register?

UBO’s worden ingeschreven in het UBO-register. Dit is in Nederland verplicht vanaf 27 september 2020. Je hebt hier dus wel anderhalf jaar de tijd voor. De reden voor het UBO-register is het tegengaan van criminaliteit, zoals het witwassen van geld en financiering van terrorisme. Ook heeft het UBO-register voordelen voor jou als ondernemer. Je kunt makkelijk zien met wie je zaken doet.

Moet ik me inschrijven in het UBO-register?

Je bent verplicht om de UBO of UBO’s van jouw onderneming in te schrijven bij de volgende rechtsvormen:

 • niet-beursgenoteerde bv of nv

 • stichting of vereniging

 • onderlinge waarborgmaatschappij

 • coöperatie

 • maatschap, vof of cv

 • rederij

Je hoeft je niet in te schrijven als je een eenmanszaak hebt. Ook beursgenoteerde bv’s en nv’s hoeven geen UBO’s te registreren.

Hoe schrijf ik me in?

Je kunt UBO’s vanaf 27 september 2020 gratis inschrijven in het UBO-register op de website van de Kamer van Koophandel (KvK). De tekenbevoegden binnen je organisatie, die nu opgaven mogen doen aan het Handelsregister, kunnen UBO’s registreren.

Een UBO zoeken, hoe doe ik dat? 

Het UBO-register is deels openbaar. In het openbare deel van het register kun je alleen de naam van de onderneming of rechtspersoon terugvinden. Zoeken op naam van de UBO is niet mogelijk. Het opvragen van de gegevens uit het UBO-register kost € 2,50. Alleen bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen Eenheid kunnen meer gegevens inzien.

Auteur

Raphael Klees