Wat is de BMKB?

Kom ik voor borgstelling vanuit de overheid in aanmerking?
Wanneer je als ondernemer niet voldoende middelen hebt om bij de bank je financiering rond te krijgen, maar je bedrijfsperspectieven wel goed zijn, kan de bank aankloppen bij het Ministerie van Economische Zaken om garant voor je te staan.
Ontdek hoe je je vermogen kan beleggen voor later
Klik hier
Krijg toegang tot de gratis pensioengids
Lees verder
Gratis - ‘Een Pensioenplan in 15 Minuten’
Klik hier
Zorg voor voldoende vermogen voor later
Lees verder
Wat is de borgstellingsregeling voor het midden- en kleinbedrijf (BMKB)?
De BMKB is een borgstellingsregeling van de overheid die dan garant staat voor een deel van de lening. Hierdoor krijgt de bank meer zekerheden en zal zij eerder bereid zijn jouw bedrijf een lening te verstrekken.
 
Momenteel zijn met nagenoeg alle Nederlandse handelsbanken garantieovereenkomsten gesloten. De BMKB beschikt naast het reguliere borgstellingskrediet over extra faciliteiten voor starters en innovatieve bedrijven. Het totaal te verlenen borgstellingskrediet mag niet hoger zijn dan het tekort aan zekerheden met een maximum van EUR 1.500.000 per onderneming of groep van ondernemingen.
 
Doelgroep
De BMKB is in het leven geroepen voor het midden- en kleinbedrijf en richt zich op een brede doelgroep. Voorwaarde is dat de onderneming maximaal 250 fte’s telt.
Overige criteria:
 • Het bedrijf heeft voldoende toekomstperspectief (is levensvatbaar), gelet op rentabiliteit, continuïteit en de te verwachten cash flow, welke voldoende moeten zijn om toekomstige rente en aflossingsverplichtingen aan de bank te kunnen voldoen.
 • Er is sprake van onvoldoende zekerheden (dekking) die je aan de bank kunt bieden.
 • Niet behoren tot de volgende uitgesloten sectoren:
  - Gezondheidszorg
  - Ondernemers voor wie toetreding van de markt wordt beheerst door overheid, zoals notarissen en gerechtsdeurwaarders, dierenartsen, en advocaten.
  - Ondernemingen die werkzaam zijn in de land- en tuinbouw, vee- of visteelt, visserij of teelt vee- en visvoerexploitatie of ontwikkeling onroerend goed (voor zover niet benodigd voor directe eigen bedrijfsuitoefening)
  - Uitoefening bank-, verzekerings- of beleggingsbedrijf
  - Statuten van de kredietnemer mogen het behalen van winst niet uitsluiten.
 
Voorwaarden
 • Het krediet is niet bedoeld ter vervanging van huidige verplichtingen bij huidige bank. Verplichtingen bij een andere instelling kunnen wel met borgstellingskrediet geherfinancierd worden.
 • Bestedingsdoel van krediet is vrij, maar er mag niet mee belegd worden.
 • De looptijd van de staatsgarantie is maximaal 6 jaar en financieringen voor verbouw of aanschaf van een onroerend goed (gebouwen, schepen, etc.) 12 jaar. De looptijd van het door de bank verstrekte krediet mag feitelijk langer zijn dan de garantietermijn (dit zal met name bij onroerend goed financieringen vaak het geval zijn)
   
Overig
De bank betaalt een eenmalige provisie aan SN van 2,0% tot 3,6 % afhankelijk van de looptijd van de garantie. In de praktijk berekent de bank deze provisie vaak door aan de ondernemer. Daar staat tegenover dat de te betalen jaarrente vaak iets lager zal zijn vanwege het feit dat de staat garant staat voor (een deel) van de kredietverplichtingen.
 
Hoe werkt het?
De bank beslist of zij jou een borgstellingskrediet verleent en onder welke voorwaarden. Zelf hoef je geen aanvraagprocedure in gang te zetten. Toch kun je de bank wel vragen om gebruik te maken van de borgstellingsregeling. Meer informatie over de hoogte van de BMKB is te vinden op www.agentschapnl.nl.
 
De hoofddoelstelling van de Fisher Groep is het helpen van cliënten bij het bereiken van hun beleggingsdoelstellingen en zorgt dat je voldoende vermogen hebt voor later. Leer hierover meer in de gratis pensioengids ‘Een Pensioenplan in 15 minuten’ en krijg toegang tot doorlopende actuele inzichten.

Hoe kan de overheid mij helpen bij het krijgen van krediet?

Welke overheidsregelingen zijn er?
De overheid heeft een aantal regelingen die het ondernemers makkelijker maken om aan krediet te komen, zoals de BBMKB en de Groeifaciliteit. Directeur Ondernemerschap van EL & I Rinke Zonneveld legt uit hoe deze regelingen in elkaar steken.
hoe-kan-overheid-mij-helpen-bij-13113124246.png

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten