Wat is de BMKB?

Kom ik voor borgstelling vanuit de overheid in aanmerking?

08 april 2020 03 september 2021

Wanneer je als ondernemer niet voldoende middelen hebt om bij de bank je financiering rond te krijgen, maar je bedrijfsperspectieven wel goed zijn, kan de bank aankloppen bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om garant voor je te staan.

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom corona en ondernemen?

Invulchecklist Corona

Wat is de borgstellingsregeling voor het midden- en kleinbedrijf (BMKB)?

De BMKB is een borgstellingsregeling van de overheid die dan garant staat voor een deel van de lening. Hierdoor krijgt de bank meer zekerheden en zal zij eerder bereid zijn jouw bedrijf een lening te verstrekken.

Wat zijn de voorwaarden om voor de BMKB in aanmerking te komen?

Om gebruik te kunnen maken van de BMKB gelden er inhoudelijke eisen. Die hebben bijvoorbeeld te maken met de kredietwaardigheid en met eigenschappen van jouw bedrijf zelf, maar er zijn ook een aantal algemene eisen. Voordat er inhoudelijk wordt gekeken moet je eerst voldoen aan de voorwaarden waaruit blijkt dat jouw bedrijf binnen de doelgroep past. De voorwaarden zijn:

  • Je bedrijf bestaat minimaal 3 jaren. Voor starters zijn er andere regelingen;

  • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers; 

  • De omzet komt niet hoger uit dan € 50 miljoen of het balanstotaal is niet hoger dan € 43 miljoen;

  • Je hebt een MKB-bedrijf in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba.

Hoe vraag je BMKB aan?

De regeling aanvragen doe je niet zelf, maar laat je over aan de kredietverstrekker. Zij kunnen de regeling toe laten passen. 

BMKB voor bedrijven die getroffen zijn door het coronavirus

Om een verdere verspreiding van het virus te voorkomen of beperken zijn er drastische maatregelen getroffen die bedrijven financieel zwaar kunnen raken.  Bedrijven die getroffen zijn kunnen de BMKB-regeling gebruiken in de vorm van een overbruggingskrediet. De BMKB-regeling is dus verruimd met een corona luik (BMKB-C). Dit houdt in dat de overheid garant staat voor 75 procent van de lening in plaats van 50 procent. Ook is het totale budget voor deze regeling verhoogd naar € 1,5 miljard. De looptijd is verlengd naar 4 jaar, je hebt dus langer de tijd om terug te betalen. Je hebt dus langer de tijd om terug te betalen. Op de website van RVO.nl lees je hier meer over. Deze verruiming vanwege corona geldt tot en met 31 december 2021.

Een kanttekening bij de BMKB is dat geld lenen wel geld kost. Zo moet je net als bij elke lening rente betalen aan de bank. Ook moet je provisie betalen aan de overheid. Dit is vanuit het verzekeringsbeginsel: Er wordt een risico gelopen dus betaal je een premie. Dat is normaal 3,9 procent van het geleende bedrag. Dit percentage is verlaagd naar 2 procent. Daarnaast kunnen ook non-bancaire financierders zich aanmelden om hun klanten financiering onder deze regeling te bieden. Je kunt dus bij meer financierders terecht. Hier zie je bij welke financierders je terecht kunt. 

Ook bij geldzorgen door de stikstofcrisis kun je ondersteuning krijgen

MKB’ers die minimaal 20 procent van hun omzet halen uit activiteiten die geraakt zijn door de stikstofproblemen (of PFAS), kunnen een beroep doen op de BMKB. Deze ondersteuning is tijdelijk tot 31 december 2020.