Wat is de BMKB?

Kom ik voor borgstelling vanuit de overheid in aanmerking?

08 april 2020 27 september 2021

Wanneer je als ondernemer niet voldoende middelen hebt om bij de bank je financiering rond te krijgen, maar je bedrijfsperspectieven wel goed zijn, kan de bank aankloppen bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om garant voor je te staan.

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom corona en ondernemen?

Invulchecklist Corona

Wat is de borgstellingsregeling voor het midden- en kleinbedrijf (BMKB)?

De BMKB is een borgstellingsregeling van de overheid die dan garant staat voor een deel van de lening. Hierdoor krijgt de bank meer zekerheden en zal zij eerder bereid zijn jouw bedrijf een lening te verstrekken.

In 2021 is er een budget van € 1,35 miljard voor banken en € 150 miljoen voor niet-bancaire financiers. Tot 30 juni 2022 bestaat deze regeling.

Wat zijn de voorwaarden om voor de BMKB in aanmerking te komen?

Om gebruik te kunnen maken van de BMKB gelden er inhoudelijke eisen. Die hebben bijvoorbeeld te maken met de kredietwaardigheid en met eigenschappen van jouw bedrijf zelf, maar er zijn ook een aantal algemene eisen. Voordat er inhoudelijk wordt gekeken moet je eerst voldoen aan de voorwaarden waaruit blijkt dat jouw bedrijf binnen de doelgroep past. De voorwaarden zijn:

  • Je bedrijf bestaat minimaal 3 jaren. Voor starters zijn er andere regelingen;

  • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers; 

  • De omzet komt niet hoger uit dan € 50 miljoen of het balanstotaal is niet hoger dan € 43 miljoen;

  • Je hebt een bv, vof, eenmanszaak of maatschap in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba.

Hoe vraag je BMKB aan?

De regeling aanvragen doe je niet zelf, maar laat je over aan de kredietverstrekker. Zij kunnen de regeling toe laten passen. 

Een kanttekening bij de BMKB is dat geld lenen wel geld kost. Zo moet je net als bij elke lening rente betalen aan de bank. Ook moet je provisie betalen aan de overheid. Dit is vanuit het verzekeringsbeginsel: Er wordt een risico gelopen dus betaal je een premie. Dat is normaal 3,9 procent van het geleende bedrag. Dit percentage is verlaagd naar 2 procent. Daarnaast kunnen ook non-bancaire financierders zich aanmelden om hun klanten financiering onder deze regeling te bieden. Je kunt dus bij meer financierders terecht. Hier zie je bij welke financierders je terecht kunt. 

BMKB tijdens corona

Om een verdere verspreiding van het virus te voorkomen werden er in 2020 en 2021 drastische maatregelen getroffen die bedrijven financieel zwaar konden raken. Getroffen bedrijven konden de BMKB-regeling gebruiken in de vorm van een overbruggingskrediet. De BMKB-regeling werd verruimd met een corona luik (BMKB-C).