Verwachte vertraging economische groei Nederland

Economische groei volgend jaar minder

15 december 2009

Uit donderdag gepubliceerde ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat de economische groei in Nederland volgend jaar 2,25% bedraagt. Dit jaar is dat nog 3%.

Arbeidsmarkt

Eerder dit jaar ging het CPB nog uit van 2,75% groei voor dit jaar en 2,5% voor volgend jaar. Omdat de internationale economische groei vertraagt, is het cijfer voor 2008 bijgesteld. Het CPB verwacht dat de spanning op de arbeidsmarkt volgend jaar zal toenemen. De werkloosheid loopt terug en het aantal vacatures stijgt. De werkloosheid zal in 2008 zo'n 4% van de beroepsbevolking bedragen. Dat is ruim onder het niveau van evenwicht op de arbeidsmarkt.

Inflatie

De krapte op de arbeidsmarkt leidt volgend jaar tot een aanzienlijk hogere loonstijging en meer inflatie. Het CPB raamt de geldontwaarding voor 2008 op 2,25%, voor dit jaar wordt op 1,5% gerekend. Voor volgend jaar wordt een begrotingsoverschot van 0,5% verwacht, terwijl de overheidsfinanciën dit jaar in evenwicht zullen zijn.

Optimisme voor 4e kwartaal

Eerder deze week meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de Nederlandse economie in november een lichte stijging liet zien ten opzichte van oktober. Een ruime meerderheid van ondernemers in de zakelijke dienstverlening denkt in het vierde kwartaal meer orders te ontvangen en ook ondernemers in de industrie zijn optimistisch.

bron: Het Financieele Dagblad