Hoe regel ik de overdracht van mijn huurcontract?

Indeplaatsstelling
Je wilt je bedrijf verkopen, maar het huurcontract voor je bedrijfsruimte loopt nog drie jaar door. Kun je dat contract overdragen aan je opvolger en is je verhuurder verplicht om die overdracht te accepteren?
Ontdek hoeveel jij kunt besparen op je kantoorruimte!
Klik hier
Lees het whitepaper Kantoorruimte anno 2016
Lees verder
Als je je bedrijf ‘going concern’ wilt verkopen, is het natuurlijk van belang dat jouw opvolger op jouw locatie het bedrijf in jouw branche kan voortzetten. Heb je een huurcontract voor het pand afgesloten, dan is het natuurlijk ook van belang dat het huurcontract op naam van je opvolger komt te staan. Je wilt immers niet geconfronteerd worden met huurvorderingen van de verhuurder, wanneer je opvolger op enig moment in betalingsproblemen verkeert. Hoe pak je dat aan?
 
Indeplaatsstelling
Bij huur van middenstandsbedrijfsruimte is het mogelijk om het huurcontract aan je opvolger over te dragen door middel van een ‘indeplaatsstelling’. Je opvolger neemt dan jouw plaats als huurder in, met alle daar aan verbonden rechten en plichten. Van een indeplaatsstelling kan alleen sprake zijn als je opvolger jouw bedrijf in het pand voortzet. Verkoop je je bedrijf maar wil je opvolger een geheel andersoortig bedrijf in het pand starten, dan is een indeplaatsstelling dus niet mogelijk.
 
Overleg met verhuurder
Bij een indeplaatsstelling ga je natuurlijk eerst proberen in overleg met je verhuurder het huurcontract over te dragen. In principe moet je verhuurder met die overdracht instemmen, tenzij de aangedragen nieuwe huurder niet solvabel blijkt te zijn of hij geen moraliteitsverklaring (verklaring van goed gedrag die hij kan aanvragen bij de gemeente waar hij woont) heeft.
 
Geen hogere huurprijs accepteren
Bij de indeplaatsstelling gaat het lopende huurcontract met al zijn rechten en plichten op de opvolgende huurder over. Dus ook de huurprijs. Je verhuurder mag voor zijn medewerking aan de indeplaatsstelling dus niet de voorwaarde verbinden, dat je opvolger bijvoorbeeld 30% meer huur moet gaan betalen. Stelt hij een dergelijke eis, dan hoef je daar niet mee akkoord te gaan.
 
In de praktijk blijken verhuurders en hun makelaars de eis van een hogere huur nogal eens op tafel te leggen voor medewerking aan een indeplaatsstelling. Bij een hogere huur is er echter geen sprake meer van een indeplaatsstelling maar van een nieuw huurcontract. Het belang van de verhuurder en zijn makelaar bij een nieuw huurcontract zal duidelijk zijn: een hogere huur en (opnieuw) een bemiddelingsprovisie voor de makelaar.
 
Als je verhuurder wel medewerking wil verlenen, dan zorg je natuurlijk met hem dat schriftelijk wordt vastgelegd dat jouw opvolger het huurcontract overneemt en dat de verhuurder daarmee instemt.
 
Naar de rechter
Weigert de verhuurder om mee te werken, dan is het de kantonrechter die beslist. Je verzoekt hem om machtiging te verlenen voor de indeplaatstelling, omdat je een zwaarwichtig belang hebt bij de overdracht van je onderneming.
De kantonrechter zal je vordering alleen afwijzen als de nieuwe huurder onvoldoende waarborgen biedt dat hij de huurovereenkomst kan nakomen of dat hij niet kan zorgen voor een behoorlijke bedrijfsvoering. In het kader van de overdracht is het wel van belang dat je de machtiging van de kantonrechter hebt, voordat je je bedrijf overdraagt.

Webinar Huurrecht

Talkshow met specialisten en ondernemers
Na lang zoeken vind je die perfecte locatie of komt eindelijk dat bedrijfspand vrij. Maar waar moet je op letten als je het huurcontract gaat tekenen? Wat zijn je rechten en plichten? Valt er te onderhandelen over de prijs, de vergunningen of een huurvrije periode? En zit je altijd aan die vijf jaar vast? Je hoort het tijdens het webinar huurrecht.
webinarhuurrecht.png

Praat met ons mee op

MKB Servicedesk
Postadres
Postbus 40273
3504 AB Utrecht

Bezoekadres:
Reactorweg 9a
3542 AD Utrecht
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten