Wat is deflatie?

Uitleg over deflatie en de invloed op jouw onderneming

26 maart 2020

Deflatie komt in het algemeen weinig voor, zeker in Nederland. Dit in tegenstelling tot inflatie wat juist algemeen voorkomt. Bij deflatie is er sprake van waardevermeerdering van het geld die ontstaat door prijsdalingen.

Whitepaper Financiering: Waar let de bank op?

Deflatie is het tegenovergestelde van inflatie. Het geld wordt meer waard en een gevolg hiervan is dat de koopkracht toeneemt; consumenten kunnen voor hetzelfde geld meer goederen en diensten kopen.

Hoe ontstaat deflatie?

Deflatie kan het gevolg zijn van een geringe vraag naar goederen en diensten. Dit dwing bedrijven ertoe hun producten tegen lagere prijzen te verkopen. Ook een daling in het consumentenvertrouwen, waardoor consumenten minder besteden kan tot gevolg hebben dat bedrijven hun prijzen verlagen om meer te verkopen. Deflatie kan ook optreden door productverbetering, waardoor men in feite "meer waar voor hetzelfde geld" krijgt. Het tegenovergestelde van deflatie is inflatie.

In een klimaat waarin goederen en diensten sterk in prijs dalen, hebben consumenten en bedrijven vaak weinig houvast om verantwoorde economische beslissingen te nemen. Een stabiel prijsniveau is daarom wenselijk. Dat maakt het vergelijken van prijzen gemakkelijker en biedt consumenten en investeerders zekerheid en vertrouwen. Prijsstabiliteit draagt bij aan een duurzame economische groei.

Wat betekent deflatie voor mijn bedrijf?

Door deflatie stijgt de koopkracht wat je zou kunnen merken in jouw verkoop. Deflatie heeft ook tot gevolg dat consumenten met name duurdere aankopen zullen uitstellen omdat ze er later minder voor zullen hoeven betalen. Dit laatste wordt dus vooral gemerkt bij MKB’ers die dure producten aanbieden. Een ander gevolg dat je kan raken, is dat banken lagere rentes kunnen hanteren voor leningen. Dit komt doordat het geld later meer waard is. Een land met deflatie zal investeerders aantrekken omdat hun geld meer waard wordt.

Redactie MKB Servicedesk