Groei van de Nederlandse economie komt tot stilstand

Export bleef redelijk op peil

15 december 2009

In Nederland is er in het derde kwartaal geen groei geweest in de economie vergeleken met het tweede kwartaal. Op jaarbasis groeide de economie met 1,8%, de laagste toename in ruim drie jaar.

Dit blijkt vrijdag uit een eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Net zoals in het tweede kwartaal, was er in de driemaandelijkse periode sprake van een nulgroei. Daardoor is de economie net aan een recessie ontsnapt. Van een recessie is officieel sprake als de economie twee kwartalen op rij krimpt.

Het hele bedrijfsleven geraakt

Volgens het statistiekbureau is de groei vooral teruggevallen door lagere consumentenbestedingen en lagere investeringen door het bedrijfsleven. De groeivertraging deed zich in vrijwel het gehele bedrijfsleven voor.

De eurozone is volgens berekening van Eurostat, de Europese evenknie van de CBS, voor het eerst in zijn bestaan wel in een recessie terechtgekomen.

Hiermee heeft de Nederlandse economie zijn voorsprong op de rest van de eurolanden behouden. Maar analisten verwachten niet dat Nederland deze positie kan vasthouden.

‘Het is onvermijdelijk dat we een sterke terugslag krijgen’, zegt analist Niels Visser van Rabobank. ‘Onze export gaat naar Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Duitsland en het VK zitten nu al zwaar in de min. Dan kan de terugslag voor Nederland onmogelijk uitblijven’.

Export tot nog toe wel aardig

Financieel analisten stellen vast dat de export het in het derde kwartaal eigenlijk nog aardig heeft gedaan. Er was sprake van een stijging met 4,3% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In het tweede kwartaal was dat met 4,1% iets minder.

Verandering exportpakket

Volgens hoofdeconoom Michiel Vergeer van het CBS heeft er echter wel een voor Nederland nadelige verandering binnen het exportpakket plaatsgevonden. Zo is de groei van de export van eigen Nederlands fabrikaat teruggevallen van 4% in het tweede kwartaal tot 1% in het derde. De wederuitvoer daarentegen trok aan, van 5 naar 7%. Wederuitvoer is het goeddeels onbewerkt doorexporteren van geïmporteerde goederen. Daarmee wordt echter relatief weinig geld verdiend. Positief is wel dat de exporten van diensten aantrokken van 3% in het tweede kwartaal naar 5%. ‘Het kon ook moeilijk anders dat de export van eigen product het slecht heeft gedaan’, zegt Schuiling, ‘Want anders valt niet te verklaren waarom de industrie het zo slecht heeft gedaan.’

Bron: Het Financieele Dagblad