Uitbreiding BMKB-regeling

Aanvullende steun vanuit de overheid bij bedrijfsfinanciering

25 november 2019

Wanneer je als ondernemer niet voldoende middelen hebt om bij de bank je financiering rond te krijgen, maar je bedrijfsperspectieven wel goed zijn, kan de bank aankloppen bij het Ministerie van Economische Zaken om garant voor je te staan: de BMKB.

De regeling BMKB is een instrument om de toegang tot bancair krediet te verbeteren voor MKB bedrijven door middel van een overheidsgarantie aan banken op verstrekt krediet aan MKB bedrijven. Onder bepaalde voorwaarden beschikt de BMKB naast het reguliere borgstellingskrediet over extra faciliteiten voor de volgende situaties:

Startende ondernemer (korter dan 3 jaar actief als ondernemer)

Maximale lening met het hogere borgstellingspercentage voor starters is € 266.667,-. De overheid staat voor 67,5% borg en de maximale looptijd is 6 jaar. Als de financiering bedoeld is voor een gebouw of schip, is de maximale looptijd 12 jaar. Aflossing geschiedt na 6 maanden.Het is toegestaan naast een borgstelling voor starters ook een borgstelling voor gevestigde ondernemers te ontvangen, mocht de lening hoger zijn dan €266.667,-. 

Technologische innovatie (S&O-verklaring noodzakelijk)

Maximale lening waarover de overheid borg staat is € 1,5 miljoen; De overheid staat voor 60% borg; Maximale looptijd is 12 jaar; Aflossing geschiedt uiterlijk vanaf de eerste dag van het veertiende kwartaal. In overleg met de bank is het mogelijk om de lening maximaal 2 jaar op te schorten. Je hebt wel een S&O-verklaring nodig (Speur- en Ontwikkelingswerk).

Ondernemen in het buitenland

Financiering is vaak extra moeilijk als je (deels) in het buitenland onderneemt, aangezien je met andere wetgeving te maken hebt. Of de zekerheden op basis waarvan de financier het krediet verstrekt, bevinden zich (deels) in een ander land. Als je onderneming wel belastingplichting in Nederland is en is ingeschreven bij een Nederlandse Kamer van Koophandel, kun je in aanmerking komen voor de borgstellingsregeling. 

Aanvragen bij RVO.nl

Een bank kan ervoor kiezen om voor een deel van de financiering waarvoor geen onderpand kan worden gegeven, een borgstellingskrediet aan te vragen bij RVO.nl. Namens de overheid bieden zij een groot aantal regelingen en programma’s aan op het gebied van duurzaamheid en innovatie. De bank beslist onder welke voorwaarden zij een krediet wil verlenen en of daarbij een borgstellingskrediet benodigd is van RVO.nl. De onderneming hoeft zelf dus geen aanvraagprocedure in gang te zetten. Meer informatie over (het aanvragen van) de extra steun binnen de BMKB vind je op de website van RVO.nl