Kun je als verhuurder de huurprijs verhogen?

Wat zijn de richtlijnen voor een jaarlijkse huurverhoging?

25 januari 2013

Je verhuurt een bedrijfs- of kantoorruimte en wilt de huurprijs verhogen. Mag dit?

Zodra het huurcontract getekend is, kan de huurprijs alleen aan het eind van de contracttijd herzien worden. Als je als verhuurder tussentijds de huur aanzienlijk zou willen verhogen, moet je dit in het geval van middenstandsbedrijfsruimte via de rechter spelen. Aangezien de huurder een grote mate van bescherming geniet, is het zeer onwaarschijnlijk dat je als verhuurder toestemming krijgt om de huurprijs te verhogen.

Overige bedrijfsruimte

Bij overige bedrijfsruimte is ingrijpen van de rechter niet mogelijk. De afspraken over huurprijswijzigingen moeten daarom goed in het contract worden vastgelegd.

Het is mogelijk dat in de huurovereenkomst is vastgesteld dat de huurprijs jaarlijks met een bepaald percentage wordt verhoogd (periodieke indexering). Dit is een contractueel recht, geen wettelijk recht. Deze zogenaamde 'periodieke indexering' is dus alleen toegestaan als dit in het huurcontract staat. Het is gebruikelijk om deze verhoging te baseren op cijfers van het CBS.

Als verhuurder kun je nu ook de huurprijs verhogen in geval van verbeteringen die het gevolg zijn van een aanschrijving als bedoeld in artikel 17a lid 1 van de Woningwet, voor zover redelijk. Als beide partijen het hier niet over eens kunnen worden, kan deze verhoging door de rechter worden vastgesteld.