Hoe komt de premie van een AOV tot stand?

Waarom zijn er zulke grote verschillen in premies?

02 mei 2018

Een verzekeraar kijkt aan de hand van een aantal criteria naar je verzekeringsaanvraag. Zodoende kunnen ze het risico afleiden en de premie bepalen.

De premie voor een AOV is niet altijd hetzelfde. Afhankelijk van de gekozen verzekering, de dekking en het beroep kan de premie hoger of lager uitvallen. De (hoge) premie is voor zelfstandigen vaak een reden om geen AOV te nemen, zo blijkt uit onderzoek. De helft van alle ondernemers is daardoor niet verzekerd. 

Opbouw premieDe premie bestaat uiteindelijk uit twee delen: de premie die je betaalt voor het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid (ongeveer 25% van de totale premie), en de premie die je betaalt voor de periode na één jaar arbeidsongeschiktheid (ongeveer 75% van de totale premie). Ook betaal je vaak een toeslag voor de vaste kosten. 

Welke risicogroepen zijn er?

De premie is daarnaast afhankelijk van het risico op arbeidsongeschiktheid bij het uitoefenen van je beroep. Hoe zwaarder je werk, hoe groter het risico op arbeidsongeschiktheid zal zijn en hoe meer premie je zal moeten betalen.

Globaal genomen zijn er vier categorieën die het risico van je beroep aangeven:

1. Lichte beroepen, zoals een directeur

2. Commerciele beroepen, zoals een accountmanager

3. Lichte arbeid, zoals een fotograaf

4. Zware arbeid, zoals een timmerman

Gezondheidsverklaring

Als het risico dat je arbeidsongeschikt raakt, groter is door je gezondheidstoestand, wil een verzekeraar dat graag weten. Daarom moet je een gezondheidsverklaring invullen. Mocht je gezondheid aanleiding geven tot een grotere risico, kan het zijn dat de premie verhoogd wordt. 

Waarom zijn de verschillen in premies zo groot per beroep?

Een AOV is een verzekering op maat. De verzekeraar bepaalt aan de hand van je persoonlijke profiel hoe groot het risico is dat ze zullen moeten uitkeren. Een timmerman van 49 die al eens een hernia heeft gehad zal meer moeten betalen voor zijn verzekering dan een fitte communicatieadviseur van 28.

Meer weten over de arbeidsongeschiktheidsverzekering? Vind het antwoord op je vraag in de veelgestelde vragen