Borgstellingsregeling (BMKB) uitgebreid

Kredieten tot €250.000 nu ook bij gevestigde ondernemers voor 80% gegarandeerd

04 juni 2012

Minister Van der Hoeven (EZ) kondigde in februari aan dat het garantiepercentage voor bestaande mkb-bedrijven zou worden verhoogd tot 80%, net als bij starters. Deze regeling is op 27 maart in werking getreden. De verhoogde borgstelling geldt voor BMKB-kredieten tot 250.000 euro.

Voor kredieten boven de 250.000 euro blijft het garantiepercentage ongewijzigd op 50 procent.

Voor de verruimde garantie gelden de volgende criteria:

  • De datum van de getekende kredietovereenkomst is uiterlijk 31-12-2010. De ontvangst van de melding door Agentschap NL van het toegepaste borgstellingskrediet is uiterlijk 4 februari 2011.

  • Het totale borgstellingskrediet is € 200.000. Het is mogelijk meermalen een lening te verstrekken met toepassing van de verruimde garantie, mits het maximum van €200.000 aan borgstellingskrediet niet wordt overschreden.

  • Op het moment van toepassen van het ‘klein krediet’ mag wel sprake zijn van een nog lopend borgstellingskrediet, mits het nog lopende borgstellingskrediet plus het additionele borgstellingskrediet niet meer is dan € 200.000. 

  • Als gebruik wordt gemaakt van de verruimde garantie is het tot en met 31-12-2010 niet mogelijk een borgstellingskrediet groter dan € 200.000 te verstrekken.

  • Het maximale borgstellingskrediet van € 200.000 is alleen mogelijk bij een leningbedrag van € 250.000. Bij een ander leningbedrag is de omvang van het borgstellingskrediet ook in de verhouding van 1:4. Voorbeeld: bij een lening van € 125.000 is het borgstellingskrediet € 100.000

  • Hoewel het garantiepercentage, bedrag en verhouding bank/staat (1:4) gelijk is aan dat van startende ondernemers gelden voor bestaande bedrijven wel de standaardregels met betrekking tot opschorting van aflossingen.

Knelpunt

MKB-Nederland had bij de minister aangedrongen op deze verhoging van het garantiepercentage omdat er juist bij relatief kleine bedragen een knelpunt ligt in de kredietverlening. Van alle kredietaanvragen in 2009 had 80 procent betrekking op bedragen onder 250.000 euro. Cijfers van onderzoeksbureau EIM laten zien dat vorig jaar 55 procent van alle kredietaanvragen is afgewezen en dat banken kleine kredieten relatief vaker afwijzen. Uit de meldingen bij de ondernemerskredietdesk komt hetzelfde beeld naar voren.

De verruiming van de borgstelling voor bestaande mkb-bedrijven is een tijdelijke maatregel. Daarmee is het probleem met kleinere kredieten nog niet verholpen. Ook voor de crisis stonden juist deze kredieten onder druk. De Taskforce kredietverlening onder leiding van Loek Hermans buigt zich over mogelijkheden om de kredietverlening aan kleine bedrijven ook op de lange termijn vlot te trekken.

Bron: MKB-Nederland