Wat is een duurzame aanbesteding?

Neem duurzaamheid mee in je inschrijving

21 oktober 2016

Aanbestedingsprocedures worden vooral door overheden ingezet. Wil je kans maken op een grote opdracht, zorg er dan voor dat je aan de duurzaamheidscriteria voldoet.

Whitepaper Haal meer uit mvo

Concurrentie en gelijke kansen

Aanbesteding gebeurt vooral door overheden, omdat zij veel grote opdrachten verlenen, bijvoorbeeld voor de aanleg van een snelweg of de nieuwbouw van woningen of kantoren. Ook maakt de overheid met een aanbesteding de procedure inzichtelijk en kan daarmee haar activiteiten publiekelijk verantwoorden. Met een aanbestedingsprocedure geeft de overheid ruimte voor concurrentie en gelijke kansen aan alle leveranciers. De Nederlandse overheid volgt hiermee de Europese aanbestedingsregels.

De overheid is verplicht om opdrachten aan te besteden die een bepaalde drempelwaarde overschrijden. Deze drempelwaarde ligt voor ‘werken’ zoals bouwkundige en civieltechnische projecten op 4,8 miljoen euro en voor diensten en de levering van goederen is de drempel 125.000 euro of hoger, afhankelijk of het de Rijksoverheid of een decentrale overheid betreft.

Procedure

In een aanbestedingsprocedure wil de overheid een opdracht laten uitvoeren en vraagt hiervoor aan bedrijven om een offerte uit te brengen. Vantevoren wordt aangegeven op welke criteria de offerte beoordeeld zal worden. Op de afgesproken datum wordt de inschrijving gesloten, waarna de overheid het bedrijf selecteert waaraan de opdracht wordt gegund. 

De overheid formuleert selectiecriteria en gunningscriteria waaraan de offertes moeten voldoen. Bij deze criteria worden steeds vaker duurzaamheidseisen opgenomen. De Rijksoverheid besteed vanaf 2010 alleen nog maar projecten aan die voldoen aan de duurzaamheidseisen. De gemeenten streven naar 75 procent duurzaam aanbesteden in 2010 en 100 procent in 2015. De provincies en waterschappen streven naar 50 procent duurzaam aanbesteden in 2010 en 100 procent in 2015.