Wat is een duurzame aanbesteding?

Neem duurzaamheid mee in je inschrijving
Aanbestedingsprocedures worden vooral door overheden ingezet. Wil je kans maken op een grote opdracht, zorg er dan voor dat je aan de duurzaamheidscriteria voldoet.
Beginnen met duurzaam ondernemen?
Klik hier
Lees in het gratis whitepaper hoe!
Download
Concurrentie en gelijke kansen
Aanbesteding gebeurt vooral door overheden, omdat zij veel grote opdrachten verlenen, bijvoorbeeld voor de aanleg van een snelweg of de nieuwbouw van woningen of kantoren. Ook maakt de overheid met een aanbesteding de procedure inzichtelijk en kan daarmee haar activiteiten publiekelijk verantwoorden. Met een aanbestedingsprocedure geeft de overheid ruimte voor concurrentie en gelijke kansen aan alle leveranciers. De Nederlandse overheid volgt hiermee de Europese aanbestedingsregels.

Drempelwaarde

De overheid is verplicht om opdrachten aan te besteden die een bepaalde drempelwaarde overschrijden. Deze drempelwaarde ligt voor ‘werken’ zoals bouwkundige en civieltechnische projecten op 4,8 miljoen euro en voor diensten en de levering van goederen is de drempel 125.000 euro of hoger, afhankelijk of het de Rijksoverheid of een decentrale overheid betreft.

Procedure
In een aanbestedingsprocedure wil de overheid een opdracht laten uitvoeren en vraagt hiervoor aan bedrijven om een offerte uit te brengen. Vantevoren wordt aangegeven op welke criteria de offerte beoordeeld zal worden. Op de afgesproken datum wordt de inschrijving gesloten, waarna de overheid het bedrijf selecteert waaraan de opdracht wordt gegund. 

Criteria

De overheid formuleert selectiecriteria en gunningscriteria waaraan de offertes moeten voldoen. Bij deze criteria worden steeds vaker duurzaamheidseisen opgenomen. De Rijksoverheid besteed vanaf 2010 alleen nog maar projecten aan die voldoen aan de duurzaamheidseisen. De gemeenten streven naar 75 procent duurzaam aanbesteden in 2010 en 100 procent in 2015. De provincies en waterschappen streven naar 50 procent duurzaam aanbesteden in 2010 en 100 procent in 2015.

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten