Wat zijn de criteria voor duurzaam inkopen?

Stel duurzaamheidseisen op en houd je er zelf ook aan

19 april 2017

De overheid heeft voor 52 productgroepen criteria opgesteld voor duurzaam inkopen. Deze kun je gebruiken als je levert aan de overheid of als inspiratiebron om criteria op te stellen voor je eigen energieleveranciers.

Whitepaper Haal meer uit mvo

Eerste hulp bij inkopen

Contractmanagement

Productcategorieën

In 2009 heeft de Rijksoverheid voor 52 productcategorieën, variërend van bedrijfskleding, kantoormeubilair tot transportdiensten criteria voor duurzaam inkopen opgesteld. De criteria zijn nog steeds in ontwikkeling; uiteindelijk wil de overheid ze terugbrengen tot 45 productgroepen. De overheid geeft hierbij het goede voorbeeld hoe je duurzaamheid in de keten kunt vergroten.

Minimumeisen en gunningscriteria

Voor elke productgroep is een criteriadocument beschikbaar. Hierin kun je vinden aan welke eisen jouw product of dienst moet voldoen. Er zijn minimumeisen opgesteld waar je sowieso aan moet voldoen, maar daarnaast zijn er ook gunningscriteria die worden meegenomen in de beslissing. Dit zijn aanvullende wensen die de overheid stelt in het geval dat er niet slechts op prijs wordt beoordeeld, maar op economisch meest voordelige inschrijving.

Aanvullende criteria

Naast prijs worden er dan aanvullende criteria gesteld die zich richten op de kwaliteit van jouw product.

Voor audiovisuele apparatuur geldt bijvoorbeeld als minimumeis dat de gehuurde televisies niet meer dan 0,1 watt aan energie mogen verbruiken in de ‘uit’-stand en maximaal 0,5 watt in de standby-stand. Als aanvullend gunningscriterium stelt de overheid bij deze productgroep dat de televisies een automatische lichtsensor of een ‘eco’-knop hebben.

Laat je inspireren

Je kunt deze criteria ook met jouw eigen leveranciers bespreken. Bijvoorbeeld door van de kantoorboekhandel te eisen dat papier vrij van chemicaliën is of van je cateraar dat 40 procent van het assortiment biologisch is. Wat betreft sociale criteria kun je hen vragen om een gedragscode of richtlijn te ondertekenen. Je kunt deze zelf ontwikkelen of bestaande criteria gebruiken van bijvoorbeeld BSCI, Fair Wear of MPS.