Wat houdt ketenverantwoordelijkheid in?

Weet waar je ingekochte producten vandaan komen

Als je zelf maatschappelijk verantwoord onderneemt, dan verwacht je dat ook van je leveranciers en afnemers. Met ketenverantwoordelijkheid krijg je inzicht in het duurzame gedrag van spelers die deel uit maken van jouw bedrijfsketen.

Complexe ketens

Bedrijven besteden steeds meer activiteiten uit om kosten te besparen en risico’s te spreiden. Dit leidt ertoe dat internationale productie- en toeleveringsketens steeds complexer worden; een product gaat langs vele schakels voordat het bij de eindgebruiker belandt. Deze eindgebruiker, een zakelijke klant of de consument, heeft geen enkel idee waar alle onderdelen van het aangeschafte product vandaan komen, maar vraagt daar wel steeds meer naar. Hoogste tijd dus voor ondernemers om meer inzicht te verschaffen in de keten.

Opkomende markten

Vooral in opkomende markten zoals China en India en ontwikkelingslanden is de kans aanwezig dat producten tot stand zijn gekomen door kinderarbeid, negatieve milieu-effecten of excessief overwerk. Denk aan milieuvervuiling door mijnbouw of oliewinning, slechte arbeidsvoorwaarden in ‘sweatshops’ en het illegaal dumpen van elektronisch afval. Zaken waar je als verantwoorde ondernemer in ieder geval niet mee geassocieerd wilt worden.

Voorkom imagoschade

Met ketenverantwoordelijkheid voorkom je imagoschade en geef je duidelijkheid aan jouw afnemers over de herkomst van jouw producten. Als jouw keten goed op orde is, dan verhoog je daarmee ook nog eens de arbeidsproductiviteit, de kwaliteit van het product en de leveringszekerheid. Omdat de overheid sinds 2010 alleen maar duurzame producten inkoopt, wordt verwacht dat jouw gehele keten daar ook aan voldoet.

Inkopen in kaart brengen

Hoe kun je je keten transparant maken? Breng al je ingekochte grondstoffen, producten en diensten in kaart. Wie zijn deze leveranciers en waar komen hun producten vandaan? Kijk ook wat jouw leveranciers vervolgens met jouw product doen. Communiceer hierover in bijvoorbeeld een maatschappelijk jaarverslag. Het Global Reporting Initiative en de Raad voor de Jaarverslaggeving hebben richtlijnen aangegeven hoe je deze ketenverantwoordelijkheid inzichtelijk kan maken.

Wat vind je van dit artikel?