Wat is het verschil tussen duurzaam inkopen en duurzaam aanbesteden door de overheid?

Bij grote opdrachten moet de overheid verplicht aanbesteden
Duurzaam inkopen of duurzaam aanbesteden: het betekent sowieso dat de overheid erop let of jouw product of dienst wel duurzaam is. Maar de procedure bij inkoop is heel anders dan bij aanbesteden.
Wil je ook slimmer inkopen?
Klik hier
Het whitepaper Eerste hulp bij slim inkopen helpt je
Download
Georganiseerd inkopen
Aanbesteden is in feite een zeer afgewogen, georganiseerde manier van inkopen. Waar inkoop zich direct richt op het laten uitvoeren of bestellen, gaat aanbesteden meer over het traject wat daaraan vooraf gaat. Dit is de zogenaamde ‘sourcingsfase’ waarin de opdracht wordt gespecificeerd, opdrachtgevers worden geselecteerd en contracten worden opgesteld. Bij een aanbestedingsprocedure krijgen meer bedrijven de gelegenheid om een offerte uit te brengen dan bij een inkoopprocedure. Met een aanbestedingsprocedure wil de overheid de concurrentie bevorderen en alle bedrijven gelijke kansen geven. Grote projecten, zoals bouwwerken, wegenbouw of ICT-projecten) worden door de overheid doorgaans aanbesteed.
 
Drempelwaarde
De overheid is volgens Europese aanbestedingsregels verplicht om opdrachten boven een bepaalde drempelwaarde aan te besteden. Deze drempelwaarde ligt voor ‘werken’ zoals bouwkundige en civieltechnische projecten op 4,8 miljard euro en voor diensten en de levering van goederen is de drempel 125.000 euro of hoger, afhankelijk of het de Rijksoverheid of een decentrale overheid betreft. Bedragen onder deze drempelwaarde kunnen dus gewoon via een inkoopprocedure worden afgehandeld. 
 
Procedures
Er zijn verschillende procedures mogelijk bij een aanbesteding. Zo zijn er openbare en niet-openbare procedures. Bij een openbare procedure wordt de aanbesteding altijd gepubliceerd en kan elk bedrijf zich inschrijven. De selectie en gunning vindt tegelijkertijd plaats. Bij een niet-openbare procedure worden eerst de geschikte kandidaten geselecteerd en vervolgens worden maximaal vijf gegadigden gekozen die zich mogen inschrijven. Pas daarna vindt de procedure van ‘gunning’ plaats; in deze procedure wordt gekeken naar specifieke gunningscriteria, zoals prijs, kwaliteit en levertijd.

Of er nu sprake is van aanbesteden of inkoop: in beide gevallen moet jouw product of dienst aan duurzaamheidscriteria voldoen.

Vraag niet beantwoord of nog een vraag?

MKB Servicedesk helpt je graag verder!

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten