Wanneer zet ik direct mail in?

De basis van direct marketing

29 augustus 2012

Direct Mail is een vorm van direct marketing en wordt gebruikt om persoonlijk contact op te bouwen met prospects, bestaande klanten en andere contacten. Post en e-mail zijn de meest gebruikte vormen van Direct Mail.

Eerste hulp bij Direct Mail

Bij Direct Mail wordt een grote groep ontvangers benaderd met een gepersonaliseerde boodschap. Het hoofddoel van direct mail is actie, maar ook voor branding en informatieverstrekking wordt direct mail ingezet. Dat kan een bestelling zijn, maar ook de vraag om meer informatie. Het is niet alleen effectief om bestaande klanten en prospects te benaderen, het kan ook een goed middel zijn om je producten of diensten weer onder de aandacht te brengen bij klanten die je bent kwijtgeraakt. Bij een mailing aan consumenten is het doel vaak een directe aankoop door de ontvanger. Een actie die op bedrijven is gericht, leidt vaak tot een opvolgactie zoals het toesturen van brochures of het maken van een afspraak. 

Welke voordelen heeft Direct Mail?

  • Onbeperkte mogelijkheden: Een van de grootste voordelen van direct mail is dat de mogelijkheden onbeperkt zijn. De meest eenvoudige versie van een mailing, ook wel een mailpiece of mailpack genoemd, is de brief. Je kunt zelfs daarmee variëren in de keuze van papiersoort en envelop. Daarnaast kun je allerlei zaken meesturen, van folders tot relatiegeschenken.

  • Meetbaar: Direct marketingacties zijn heel goed meetbaar. Je weet precies hoeveel mailpieces je hebt verstuurd en hoeveel respons je hebt gekregen. Daardoor is direct mail een beheersbaar medium. 

  • Tastbaar: Naast direct mail zijn ook telemarketing en e-mailmarketing populair. Het grote voordeel van direct mail ten opzichte van deze twee is het feit dat een brief of pakketje tastbaar is. Zeker voor het versturen van brochures of aanbiedingen, blijft direct mail het beste instrument.

  • Persoonlijk: Direct Mail is te personaliseren, door bijvoorbeeld iemand persoonlijk aan te spreken, een handgeschreven lettertype te kiezen of een voor de klant relevante afbeelding te kiezen

Wat zijn de valkuilen?

Ruim 70 procent van de ondernemers maakt gebruik van direct marketing. De respons op verkoopmailings is doorgaans hoog. Toch laten veel ondernemers nog veel omzet en kansen liggen op het gebied van direct mail. Zo wordt er vaak gebruik gemaakt van een verouderde database, wat de respons niet ten goede komt. Een actuele adressendatabase is onontbeerlijk. Ook nazorg wordt nog wel eens vergeten. Het loont de moeite om de respons op een mailing te meten en te analyseren. Deze informatie is waardevol voor een volgende direct mailing.

Wat scoort goed?

  • Het moet voor de ontvanger de moeite waard zijn om te reageren. Doe een aanbod dat hij bijna niet kan weigeren. Kortingen moeten dus substantieel zijn.

  • Ontvangers zijn gevoelig voor de woorden ‘exclusief’, ‘gratis’, ‘effectief’ en ‘uniek aanbod’. Gebruik ze in je mailing, maar wel met mate. Zorg ervoor dat je geloofwaardig blijft.

  • Mensen ontvangen graag iets persoonlijks, maar voelen zich nog meer aangesproken als de afzender ook persoonlijk is. Onderteken de direct mail met je eigen naam en functie. Zet er een telefoonnummer of persoonlijk e-mailadres bij. De ontvanger hoeft niet te weten dat dit mailadres door iemand anders wordt beheerd.

Hoe begin ik?

Definieer eerst een doelstelling en maak deze SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptable, Realistisch en Tijdgebonden). Welke conversie wil je bereiken en in welk tijdsbestek? Zo is het resultaat goed te meten en kun je conclusies aan je direct marketing actie verbinden. Maak een planning voor de actie en zorg voor een goed adressenbestand. Bedenk welke boodschap je in je direct mailing wilt hebben en zorg ervoor dat deze eenduidig en helder is. 

Auteur

Patty Sjerps