Wat staat er in een marketingplan?

En waarom zou ik er een moeten hebben?
Een marketingplan beschrijft hoe je inspeelt op de markt met als doel zoveel mogelijk verkopen. Door het schrijven van zo'n plan heb je een duidelijk beeld van de markt en haar behoeften. Zo kun je beter inspelen op veranderingen.
Handvaten nodig voor je marketingplan?
Klik hier
Download het whitepaper Marketing nieuwe sijl
Download
Hieronder worden de verschillende onderdelen van het marketingplan beschreven.
 

Doel

Eerst beschrijf je het doel van het marketingplan. Dit is niet voor iedereen hetzelfde. Start je net met je onderneming? Dan schrijf je vaak een strategisch plan voor de lange termijn, waarbij jouw bedrijf centraal staat. Maar je kunt ook een marketingplan schrijven voor een productintroductie. In dat geval staat het nieuwe product centraal. Andere doelen kunnen bijvoorbeeld zijn: de vergroting van het aantal klanten of een nieuwe klant-productcombinatie. 
 

SWOT-analyse

SWOT staat voor Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats. In deze analyse zet je dus de belangrijkste sterke en zwakke punten van het bedrijf (intern) af tegen de grootste kansen en bedreigingen (extern).

 

Marketingdoelgroep

Hier beschrijf je wie je klanten zijn en welke behoeften ze hebben. Belangrijke punten om te beschrijven zijn:
 • Algemene kenmerken
  Omschrijf je doelgroepen in een paar woorden.
 • Aantal bestaande klanten
  Maak een overzicht van de belangrijkste klanten, in omzet of klantentrouw.
 • Aantal potentiële klanten
  Breng in beeld wie jouw nieuwe doelgroep kunnen vormen.
 • Behoeften
  Ga na wat de behoeften van de doelgroep zijn.
Lees hier meer over het bepalen van je doelgroep.
 

Marketingdoelstellingen

Hier beschrijf je wat je wil bereiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om marktaandelen, een bepaalde omzet of concurrentie. De doelstellingen moeten concreet en meetbaar zijn. Formuleer ze dus SMART:
 • Specifiek
 • Meetbaar
 • Acceptabel
 • Realistisch
 • Tijdgebonden
Een voorbeeld van een marketingdoelstelling is: De omzet uit de doelgroep 'mannen tussen de 20 en 35 jaar' vergroten met 10 procent in het derde kwartaal van 2018.
 

Marketingstrategie

De marketingstrategie omschrijft de manier waarop je de doelstellingen denkt te bereiken. Strategieën zijn vooral gericht op het behalen van een concurrentievoordeel door de juiste doelgroepen te kiezen en de juiste marketinginstrumenten in te zetten. 
 

Marketingbudget

Wat is je budget voor dit plan? Er zijn verschillende methoden om je marketingbudget te bepalen:
 • Omzetpercentagemethode: Vast percentage van de omzet.
 • Sluitpostmethode: Wat blijft over na aftrek van andere kosten?
 • Pariteitenmethode: Wat besteedt de concurrent?
 • Taakstellende methode: Welk budget heb je nodig om een bepaalde omzet te behalen? Dit is de beste methode. Het budget is nu namelijk geen gevolg van de omzet, maar juist een instrument om de omzet te realiseren. Je baseert je budget op doelstellingen.

 

Marketinginstrumenten

Welke instrumenten ga je gebruiken om de marketingdoelstellingen te bereiken? Hier komen de zogenaamde vier P’s uit de marketingmix bij kijken:
 • Product
  Welk product lever je? Wat is de toegevoegde waarde voor de klant?
 • Prijs
  Voor welke prijs bied je je product aan? Hoe kom je tot die prijs? In welk segment van de markt zit je met je prijs?
 • Plaats
  Waar bied je je product aan (veel verkooppunten of juist exclusieve distributie)? Hebben de bedrijfsvestiging en winkelinrichting een eigen identiteit om zich te onderscheiden van de concurrenten?
 • Promotie
  Hoe bereik je je klanten? Welke promotiemiddelen zet je in (radio, tv, internet, direct mail, sampling, persoonlijke verkoop)? 
 
Met deze leidraad kun je zelf een eigen marketingplan opstellen. Je kunt hier nog een voorbeeld marketingplan bekijken, zodat je kunt zien wat er nou bij welk kopje ongeveer kan komen te staan

Vraag niet beantwoord of nog een vraag?

MKB Servicedesk helpt je graag verder!

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten