Hoe maak ik een marketingplan?

In tien stappen een marketingplan voor ondernemers

13 mei 2016 18 december 2020

Wat voor een bedrijf je ook hebt, elke ondernemer krijgt te maken met marketing. Schrijf een marketingplan om goed voorbereid de wereld van morgen in te stappen.

Whitepaper: Hoe lanceer ik een nieuw product?

Marketing nieuwe stijl

1. Koers

Beschrijf de missie en visie van je bedrijf. Op wie richt je je, met welke producten of diensten? Waar sta je op dit moment en wat wil je bereiken? Misschien wil je meer klanten, meer winst maken of een nieuw product introduceren. Stel concrete, meetbare doelstellingen vast voor je omzet, brutowinst, marktaandeel, naamsbekendheid en klanttevredenheid. Leg ook vast wanneer je je doel wil bereiken.

2. Analyse

  • Externe analyse. Met welke kansen en bedreigingen van buiten word je geconfronteerd? Waar liggen nog groeikansen en wat gebeurt er in concurrentie-land? Heb je te maken met veel overheidsmaatregelen? Groeit de markt voor jouw product of dienst nog?

  • Interne analyse. Wat zijn de sterke en zwakke punten binnen je bedrijf? Hoe is het bijvoorbeeld gesteld met het opleidingsniveau van je werknemers? En met je omzet en winstmarge? Hoe sterk is je merk? (zie stap 4) Vraag je bij het opsommen van deze sterke en zwakke punten af, welke van de factoren essentieel zijn voor de slagingskans van je doelstellingen. Analyseer ook je bestaande en potentiële klanten: wie zijn zij, en wat zijn hun behoeften? Oftewel: typeer je doelgroep.

3. Strategische opties

Zet de sterke en zwakke punten van je bedrijf af tegen de kansen en bedreigingen in de markt in een SWOT-analyse. Hiermee maak je inzichtelijk hoe groot de kans is dat je je doelstellingen kunt halen. Hoe zorg je dat je strategie aansluit op de analyses die je hebt gemaakt? Kun je er voldoende interne sterke kanten van je bedrijf in kwijt en benut je je externe kansen optimaal? Bedenk hoe je concurrentievoordeel gaat halen door de juiste doelgroepen te kiezen en de meest passende marketinginstrumenten in te zetten.

4. Merk

Hoe sterk is je merk? En past je imago nog bij de visie en missie van je onderneming? Beschrijf wat jouw merk bijzonder maakt.

5. Product of dienst

Overweeg je de introductie van een nieuw product of een nieuwe dienst? Sta dan ook stil bij zaken als verpakking, service en garantie. En betrek je klanten bij de ontwikkeling.

6. Prijsbepaling

Denk bij het bepalen van je prijs aan de volgende dingen:

  • de kostprijs

  • je gewenste marge

  • de prijzen van de concurrentie 

  • je verwachting van wat de klant bereid is te betalen voor de kwaliteit die je biedt

7. Distributie

Hoe bereik je je klanten het best? Voldoet de huidige distributie nog? Of zijn er meer of andere distributiekanalen nodig?

8. Communicatie

Welke communicatie zet je in? Overweeg ook of het voor jouw bedrijf zinvol is, via social media met je klanten de dialoog aan te gaan.

9. Budget

Welke investeringen ga je doen om je doelen te bereiken? Dit kun je op verschillende manieren bepalen, bijvoorbeeld via de pariteitenmethode (wat besteedt de concurrent?) of via de taakstellende methode (welke budget heb je nodig om een bepaalde omzet te behalen?). Beschrijf ook in je marketingplan welke opbrengsten je uiteindelijk denkt te kunnen behalen door je marketingplan te realiseren?

10. Evalueren

Evalueer na een tijdje de resultaten: heb je je doelen behaald? En hoe zijn je resultaten vergeleken met die van de concurrenten? Misschien moet je je marketingplan bijstellen om je doelstellingen te realiseren.