Beland ik na bedrijfsovername in een zwart gat?

Een voorbeeld uit de praktijk

03 juli 2018

Op een avond meldt Henk Dekker, adviseur Overname en Opvolging, zich bij het bedrijf van bij Anneke en Albert Tabak. Zij hebben in de familie geen opvolgers en willen daarom hun bedrijf verkopen of beëindigen.

Whitepaper Eerste Hulp bij Bedrijfsovername

Anneke en Albert Tabak maken lange dagen vanwege stevige concurrentie, ziekte van medewerkers en de beperkte omvang van hun bedrijf. Dat belast het echtpaar Tabak enorm en vormt een bedreiging voor hun gezondheid. Zij hebben besloten hun bedrijf te verkopen of te beëindigen, hoewel zij nog niet de AOW-leeftijd bereikt hebben.

Onderzoek

Adviseur Dekker stelt voor om eerst een onderzoek te doen naar de vooruitzichten en de waarde van het bedrijf en pas daarna te beslissen over stoppen of verkopen. De uitkomst van zijn onderzoek luidt dat het beter is om het bedrijf met het bedrijfspand te verkopen. Daarmee kan in een klap de overdracht van de voorraden en de dienstverbanden van het personeel geregeld worden. Mogelijk ligt er voor de laatste jaren nog een baan voor Albert Tabak in het verschiet.

Verkoop

De adviseur probeert eerst het bedrijf met bedrijfspand aan gegadigden buiten de regio te verkopen. De gesprekken met kandidaten verlopen stroperig, terwijl de tijd voortschrijdt. Het ziet er niet naar uit dat het lukt om het bedrijf nog vóór de kerstdrukte over te dragen. De gegadigden zien vooral de overname van het bedrijfspand als een belemmering. Daarom wordt tussentijds besloten om het bedrijf zonder pand te verkopen.

Collega/concurrent

Zonder bedrijfspand wordt overname van het bedrijf interessant voor een collega/concurrent die ook in dezelfde regio actief is. De onderhandelingen met hem verlopen zo voorspoedig dat adviseur Henk Dekker eind oktober al aan Anneke en Albert kan melden dat een intentieovereenkomst kan worden getekend. Ruim voor de kerstdrukte belegt het echtpaar een bijeenkomst waarin ze de medewerkers informeren over de overname en over hun toekomst.

Anderhalf jaar verder

Ruim anderhalf jaar na de overname heeft Henk Dekker een toevallige ontmoeting met Albert Tabak, nu in loondienst bij zijn vroegere concurrent. De adviseur treft daar een zeer tevreden oud-ondernemer die een groot deel van zijn vroegere klanten nog steeds zelf bedient. Anneke kan haar verkooptalenten nu aanwenden in een parttime baan in de detailhandel. Het bedrijfspand is na enkele maanden leegstand nog gunstig verkocht. Het echtpaar hoeft geen lange werkdagen meer te maken en hun gezondheid gaat vooruit.

Auteur

Paul Overwater