Wat houd je als ondernemer netto over aan de verkoop van je bedrijf?

Column Jan Willem van Hunnik | Eagle TradeVision

Stel: je wilt je bedrijf verkopen, er zijn kopers en je weet de waarde van je bedrijf! Dat is op zich al mooi, maar krijg je de waarde van het bedrijf bij verkoop ook als netto geld in handen?

Om maar gelijk duidelijk te zijn: de waarde van je bedrijf is niet gelijk aan het netto geldbedrag dat je aan de verkoop zal overhouden! Er zijn vele aspecten, welke het verschil bepalen tussen de waarde van je bedrijf nu en het geld dat je uiteindelijk netto overhoudt aan de verkoop. Zonder volledig te zijn, wil ik een aantal belangrijke aspecten met je delen uit de praktijk.

Een koper wil de onderhandelingen met je aangaan. Hieruit kan een verschil ontstaan tussen waarde en prijs. Zitten er nog schulden in het bedrijf en gaan deze schulden mee? Zo niet, dan dienen deze nog te worden afbetaald, uit jouw opbrengst. Je ontvangt derhalve de waarde van de aandelen met een deel eventuele goodwill (bij een B.V.) minus de betreffende passiva. Naast de uitkomst van de onderhandelingen en verrekening van schulden, zijn er de begeleidingskosten van de transactie door diverse specialisten.

Tevens is de financiering en een mogelijke belastingclaim van groot belang. Kom je overeen met de koper dat je voorlopig nog geld achterlaat in het bedrijf? Dit kan via een verkoperslening of met een “earn-out” constructie, waarbij de toekomstige prestaties van het bedrijf bepalend zijn voor een overeengekomen nabetaling. Je loopt dan extra risico’s. Heb je immers zelf nog wel invloed op de prestaties van je oude bedrijf? Of loop je mogelijk nog andere risico's die je later nog geld kosten, uit hoofde van garanties en vrijwaringen, gesteld door koper?

Wat voor soort transactie wordt er gerealiseerd; overdracht van aandelen of een activa-passiva transactie? Meestal is de laatste transactievorm van toepassing op rechtsvormen zoals bijvoorbeeld de VoF (Vennootschap onder Firma) of eenmanszaak. Er moet dan over de eventuele stille reserves en goodwill belasting worden betaald.

Heb je een aanmerkelijk belang (van aandelen) in je bedrijf met of zonder een persoonlijke holding structuur? De fiscus zal hierop een scherp toezicht hebben, in verband met de uitkering van de verkregen gelden uit de verkoop.

Verkoop je het bedrijf aan derden of blijft het in de familie? Er zijn onder voorwaarden belasting vrijstellingen bij overdracht aan familie. Heb je te maken met een strategische koper of met een financiële koper? Heb je haast of niet? Hierdoor ontstaan zeker prijsverschillen.

Met andere woorden, wat je netto overhoudt is afhankelijk van een groot aantal factoren en is niet op voorhand zo even te bepalen. Een gedegen voorbereiding is een absolute must en het komt er op neer dat -in de regel- het netto geldbedrag niet gelijk is aan (en meestal lager is dan) de waarde van je bedrijf. Overigens zijn er altijd uitzonderingen...

Goede zaken gewenst.

Wat vind je van dit artikel?

Auteur

Jan Willem van Hunnik