Kwakkeljaar mkb staat voor de deur

Omvang personeelsbestand neemt in 2012 af

07 augustus 2012

De afzet in het mkb daalde al in de tweede helft van 2011, maar deze daling zal in 2012 doorzetten.

De afzet neemt komend jaar met 1 procent af. Dit betekent ook dat er 30.000 mensen in het MKB ontslagen zullen worden. Dit blijkt uit prognoses van onderzoeksbureau Panteia/EIM. Het onderzoek gaat ervan uit dat de crisis niet nog verder escaleert. Is dit wel het geval dan kan de afzetdaling veel groter uitvallen.

Oorzaken afzetdaling

Oorzaken voor de afzetdaling in het MKB zijn dat:

-          consumenten minder geld uitgeven omdat ze minder koopkracht hebben en omdat er een stijging in het aantal werklozen te zien is

-          bedrijven investeringen uitstellen

-          export terugloopt

-          de overheid bezuinigt

Reorganisatie en besparingen

Reorganisatie lijkt voor veel bedrijven onontkoombaar, ze besparen door de economische onzekerheid. Dit zorgt ervoor dat de omvang van het personeelsbestand afneemt.

Tijdens eerdere onzekerheid in bijvoorbeeld 2009 hielden bedrijven hun personeel aan, in de hoop dat de economie aan zou trekken. Eind 2011 is deze hoop bij veel ondernemers verloren gegaan.

Zzp’ers zijn ook de dupe

De bezuinigingen in het MKB treffen niet alleen werknemers en hun werkgever, maar ook zzp’ers. Bedrijven hebben immers minder geld om zelfstandigen in te huren.

Binnenlandse mark hardst geraakt

De sectoren die het hardst geraakt worden zijn diegene die op de binnenlandse markt gericht zijn. Dit gaat vooral om de bouwsector, autobranche, horeca en detailhandel.

Bron: NUzakelijk.nl