De SWOT-analyse

Een overzicht van de Sterktes, Zwaktes, Kansen en Bedreigingen
SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, oftewel: Sterktes, Zwaktes, Kansen en Bedreigingen. Gebruik een SWOT-analyse bij het schrijven van je ondernemingsplan.
Klaar voor de internationale markt?
Klik hier
Doe mee aan de MKB Export Award!
Klik
Starten?
Klik hier
Download het whitepaper
Naar MijnMKB
Een ondernemingsplan maken?
Klik hier
Download het sjabloon
Naar MijnMKB

Wat heb je aan een SWOT-analyse?

Een SWOT-analyse verschaft inzicht over je interne en externe positie. Het is als het ware een samenvatting van je marktonderzoekconcurrentieanalyse en omgevingsanalyse. Door eens goed na te denken over je sterke en zwakke punten en kansen en bedreigingen, krijg je een goed beeld van je organisatie en zie je waar de verbeterpunten liggen. Ook kun je een SWOT-analyse uitvoeren over bepaalde projecten. Zo kun je een goed beargumenteerde afweging maken of je een plan doorzet of niet.
 

De Elementen

  • Strenghts De sterke punten van de organisatie
  • Weaknesses De zwakke punten van de organisatie
  • Opportunities De kansen voor de organisatie
  • Threats De bedreigingen voor de organisatie
 
De sterke en zwakke punten komen naar voren door een interne analyse en zijn dus altijd van toepassing op factoren binnen een onderneming. Bij een interne analyse kijk je bijvoorbeeld naar de organisatiestructuur, personeel, marketinglogistiek en de financiële situatie. Op sterktes en zwaktes heb je zelf invloed. 
 
Kansen en bedreigingen zijn van toepassing op de externe omgeving. Hierbij valt te denken aan kansen en bedreigingen bij afnemers, concurrentie en distributie of in de bedrijfstak. Ook kan nieuwe wet- en regelgeving zorgen voor een kans of bedreiging. Kansen die naar voren komen moeten worden benut. Bedreigingen moeten worden afgewend of geprobeerd om te zetten in een kans.
 

Stappenplan

1. Benoem sterkten en zwaktes
2. Benoem kansen en bedreigingen
3. Selecteer de belangrijkste SWOT-elementen
4. Stel de definitieve SWOT-analyse op
 

Vuistregels

Neem alleen bijzonderheden op die onderscheidend zijn ten opzichte van de concurrentie, of die bepalend zijn voor de toekomstmogelijkheden. Een goede vuistregel is om maximaal drie elementen op te nemen in elke categorie. Kies de elementen die in de ogen van de klanten het belangrijkst of het meest onderscheidend zijn. Formuleer de elementen zo concreet mogelijk. Het is gebruikelijk de SWOT weer te geven als een matrix met vier vakken. 

Vraag niet beantwoord of nog een vraag?

MKB Servicedesk helpt je graag verder!

Hoe beoordeelt Leen Zevenbergen een Business plan?

Leen Zevenbergen geeft vragenstellers MKBservicedesk.nl een advies.
hoe-beoordeelt-leen-zevenbergen-13113204005.png

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten