Wat moet in het huurcontract van een bedrijfsruimte staan?

Checklist huurcontract bedrijfsruimte
Ga je een bedrijfsruimte huren, dan is het belangrijk dat alles nauwkeurig staat beschreven in het huurcontract. Met welke belangrijke punten moet je rekening houden bij het opstellen van een huurovereenkomst?
Ontdek hoeveel jij kunt besparen op je kantoorruimte!
Klik hier
Lees de whitepaper Kantoorruimte anno 2016
Lees verder
Als er dingen in het huurcontract niet goed geregeld zijn, kan je dat lange tijd achtervolgen. Daarom twintig punten die in een huurcontract moeten of kunnen staan.
 1. Personalia huurder en verhuurder (rechtsvorm)
 2. Voorwerp van huur. Dit houdt de beschrijving van de bedrijfsruimte, het adres en de bestemming in. Kijk goed wat wel en niet bij de huur inbegrepen is. Huur je casco (het omhulsel, dus de muren, vloeren, het dak et cetera) of zijn er ook dingen inbegrepen. Dit is heel belangrijk om goede afspraken over te maken. Ook de bestemming van het pand is cruciaal. Anders zit je met een pand waarvan je wel de huur moet betalen maar je niet je bedrijf kan starten.
 3. Huurprijs. Je kunt via taxatie of door navraag te doen bij vergelijkbare panden er achter komen wat een redelijke marktconforme huurprijs is. Ook de huurverhoging wordt in dit deel bepaald. Je kunt kiezen voor een vast percentage per jaar, je kunt afspreken dat de huur helemaal niet verhoogd wordt of je kunt gebruik maken van het consumentenprijsindexcijfer. Dit wordt maandelijks berekend door het Centraal Bureau van Statistiek. Verder bepaal je of de huur aan BTW onderworpen is.
 4. Betaling van de huurprijs. Aan wie en per welk tijdvak.
 5. Huurperiode
 6. Waarborgsom/bankgarantie
 7. Opzegtermijn/opzegformaliteiten. De opzegtermijn bij 290-bedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte is wettelijk anders geregeld. Zie daarvoor het artikel ‘Bedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte’ dat hierover gaat.
 8. Afspraken over veranderingen en toevoegingen aan het pand aangebracht door de huurder die wel of niet ongedaan moeten worden na afloop van het huurcontract.
 9. Je kunt regelen dat als er verbouwd wordt op kosten van de huurder, de huurprijs niet wordt beïnvloed door de waardestijging en dus de huurprijsherziening.
 10. Regeling wat de huurder moet repareren.
 11. Regeling wat de verhuurder (verplicht) moet repareren bij mogelijke gebreken.
 12. Mogelijke schadevergoedingen die de verhuurder moet betalen als er schade is door mogelijke gebreken.
 13. Afspraken wat er gebeurd als de huurder zijn bedrijf verkoopt of in een B.V. wil inbrengen
 14. Gemeentelijke en andere belastingen. Bijvoorbeeld onroerend goed belasting, precario enzovoort.
 15. Gas, water, elektriciteit
 16. Is onderhuur geheel of gedeeltelijk toegestaan?
 17. Voorkeursrecht van koop. Zeker aan te raden als de huurder gaat investeren in het pand.
 18. Servicevoorzieningenpakket en servicekosten.
 19. Reclame: mag je teksten, lichtbakken en dergelijke op de gevel aanbrengen?

Dossiers

Praat met ons mee op

MKB Servicedesk
Postadres
Postbus 40273
3504 AB Utrecht

Bezoekadres:
Reactorweg 9a
3542 AD Utrecht
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten