Samen inschrijven op een aanbesteding: hoe werkt dat?

Ga met andere ondernemers voor een overheidsopdracht
Heb je een interessante overheidsopdracht gezien die te groot is voor jouw bedrijf alleen? Je kunt ervoor kiezen een combinatie te vormen met andere bedrijven en samen in te schrijven.
Meer weten over aanbesteden?
Klik hier
Download het e-book
Naar MijnMKB
Als je met andere ondernemers inschrijft, wordt jullie omzet, ervaring en capaciteit samengevoegd. Je hebt dus meer kans op de aanbestede opdracht. Zorg wel dat de andere bedrijven ook aan alle eisen voor inschrijving voldoen en maak meteen duidelijk dat je samen meedingt. Je kunt niet tijdens de inschrijvingsperiode een partner uit de hoge hoed toveren.
 
Je kunt op twee manieren samenwerken:
  • Als combinatie. Dan werk je op gelijk niveau samen en ben je allemaal geheel verantwoordelijk voor het uitvoeren van een opdracht.
  • Als onderaanneming. Je kunt als hoofdaannemer een onderaannemer inschakelen voor delen van het werk. Als hoofdaannemer blijf je verantwoordelijk. Maak bij je inschrijving al duidelijk welk deel van het werk je aan welk bedrijf wilt uitbesteden.
 

Mededinging

Als combinatie van bedrijven moet je wel oppassen dat je de regels rond mededinging niet overtreedt. Een kartelboete van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) leidt tot uitschrijving uit de aanbestedingsprocedure.
 
Kartelboetes zijn vooral voor grote bedrijven. Het mkb heeft een bagatelvrijstelling. Kleinere bedrijven mogen samenwerken om meer kans te maken tegenover grote bedrijven. Je mag een combinatie vormen:
  • Met maximaal acht bedrijven
  • die samen een jaaromzet hebben van maximaal 5.500.000 euro (als het om goederen gaat);
  • of samen een jaaromzet hebben van maximaal 1.100.000 euro (in alle andere gevallen).
 
Als je niet aan deze eisen voldoet, mag je toch een kartel vormen mits je samen niet meer dan 10 procent marktaandeel hebt of wanneer de afspraak de handel tussen EU-lidstaten niet merkbaar ongunstig kan beïnvloeden. De ACM beslist hierover.
 

Rechtsvorm

Het kan zijn dat de overheid je inschrijving afwijst. De opdrachtgever mag eisen stellen aan de rechtsvorm van de opdrachtnemer, maar alleen als dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de opdracht. Dan kan een combinatie bijvoorbeeld worden afgewezen ten gunste van een bv.

Weekly Hangout over de Wet Aanbesteden

Wat verandert er na 1 april op het gebied van aanbesteden?
Op 1 april is de nieuwe Aanbestedingswet ingegaan. Deze wet heeft als doel het mkb meer kans te geven op overheidsopdrachten. Maar wat verandert er nu precies? En hoe moeten ondernemers zich erop voorbereiden? Kijk de hangout.
weekly-hangout-jong-ondernemen-26213123425.png

Dossiers

Aanbestedingswet: wat vinden ondernemers ervan?

Evaluatie mkb-bedrijven uit infrasector
Op 1 april werd de Aanbestedingswet ingevoerd. Nu, ruim een half jaar later, heeft brancheorganisatie MKB Infra een evaluatie-onderzoek laten...

Politiek wil hogere drempel Europees aanbesteden

Meer kans op overheidsopdrachten? Download nu Eerste Hulp bij Aanbesteden
Door de drempel voor het verplicht Europees aanbesteden te verhogen, krijgt het Nederlandse midden- en kleinbedrijf meer kans op opdrachten van de...

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten