Samen inschrijven op een aanbesteding: hoe werkt dat?

Ga met andere ondernemers voor een overheidsopdracht

05 november 2013 07 november 2013

Heb je een interessante overheidsopdracht gezien die te groot is voor jouw bedrijf alleen? Je kunt ervoor kiezen een combinatie te vormen met andere bedrijven en samen in te schrijven.

Eerste Hulp bij Aanbesteden

In dit artikel

Als je met andere ondernemers inschrijft, wordt jullie omzet, ervaring en capaciteit samengevoegd. Je hebt dus meer kans op de aanbestede opdracht. Zorg wel dat de andere bedrijven ook aan alle eisen voor inschrijving voldoen en maak meteen duidelijk dat je samen meedingt. Je kunt niet tijdens de inschrijvingsperiode een partner uit de hoge hoed toveren.

Je kunt op twee manieren samenwerken:

  • Als combinatie. Dan werk je op gelijk niveau samen en ben je allemaal geheel verantwoordelijk voor het uitvoeren van een opdracht.

  • Als onderaanneming. Je kunt als hoofdaannemer een onderaannemer inschakelen voor delen van het werk. Als hoofdaannemer blijf je verantwoordelijk. Maak bij je inschrijving al duidelijk welk deel van het werk je aan welk bedrijf wilt uitbesteden.

Mededinging

Als combinatie van bedrijven moet je wel oppassen dat je de regels rond mededinging niet overtreedt. Een kartelboete van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) leidt tot uitschrijving uit de aanbestedingsprocedure.

Kartelboetes zijn vooral voor grote bedrijven. Het mkb heeft een bagatelvrijstelling. Kleinere bedrijven mogen samenwerken om meer kans te maken tegenover grote bedrijven. Je mag een combinatie vormen:

  • Met maximaal acht bedrijven

  • die samen een jaaromzet hebben van maximaal 5.500.000 euro (als het om goederen gaat);

  • of samen een jaaromzet hebben van maximaal 1.100.000 euro (in alle andere gevallen).

Als je niet aan deze eisen voldoet, mag je toch een kartel vormen mits je samen niet meer dan 10 procent marktaandeel hebt of wanneer de afspraak de handel tussen EU-lidstaten niet merkbaar ongunstig kan beïnvloeden. De ACM beslist hierover.

Rechtsvorm

Het kan zijn dat de overheid je inschrijving afwijst. De opdrachtgever mag eisen stellen aan de rechtsvorm van de opdrachtnemer, maar alleen als dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de opdracht. Dan kan een combinatie bijvoorbeeld worden afgewezen ten gunste van een bv.

Auteur

Marlou Visser