Hoe vind ik een koper voor mijn bedrijf?

En hoe gaan de onderhandelingen?
Zodra je besloten hebt je bedrijf te verkopen en alle noodzakelijke voorbereidingen hebt gedaan, is het zaak een geschikte koper te vinden. Je doet er verstandig aan ook het vinden van een koper goed voor te bereiden. Hoe dit in zijn werk gaat, lees je in dit artikel.
Meer over bedrijfsovername
Klik hier
In het gratis whitepaper
Download in MijnMKB
Voordat je met geïnteresseerde kopers over je bedrijf gaat onderhandelen, is het verstandig om je goed voor te bereiden. Meer informatie over het verkoopklaar maken van je bedrijf, bijvoorbeeld waardebepaling en het opstellen van een verkoopmemorandum, kun je hier vinden.

 

Een koper vinden

Je wilt je bedrijf vaak niet aan de eerste de beste verkopen. Als je met het bedrijf wordt geassocieerd, omdat bijvoorbeeld je achternaam in de bedrijfsnaam voorkomt, is het helemaal belangrijk om je bedrijf over te doen aan een betrokken koper. Bereid de verkoop van je bedrijf daarom goed voor. Denk daarbij aan de volgende stappen:
 1. (Optioneel) Selecteer en benoem een bekwame gecertificeerde Overnameadviseur.
  Deze zal je begeleiden en ondersteunen in het gehele verdere traject en veel van de navolgende stappen namens jou gaan doen. MKB Servicedesk brengt je in contact met overnameadviseurs voor een oplossing op maat. 
 2. Stel een kopersprofiel op
  Stel een profiel op van het type koper dat je zou willen hebben. Dit is je leidraad bij je zoektocht naar een koper. Bedenk bij het opstellen van het profiel aan welke eisen de koper allemaal moet voldoen. Wat is goed voor de onderneming?
  Er zijn kortweg vier typen kopers:
  • De familiare koper. Iemand uit de familie koopt het bedrijf.
  • Management Buy Out (MBO). Een partner, aandeelhouder of werknemer neemt het bedrijf over.
  • Management Buy In (MBI). Een starter of particulier neemt het bedrijf over.
  • Strategische koper. Een eigenaar van een ander bedrijf neemt je bedrijf over om strategische redenen.
 3. Kandidaten zoeken
  Stel een lijst samen van kandidaten die aan je profiel voldoen. Je kunt hiervoor online databanken raadplegen. Het is aan te raden hierbij  vooral gebruik te maken van je adviseur. Deze heeft ook een netwerk en kent de weg in alle mogelijkheden. Je kunt ook zoeken via banken en accountantskantoren.
 4. Kandidaten benaderen
  Benader de kanditaten en verstrek voldoende informatie, of laat je adviseur dit doen. Hier komt de eerder opgestelde verkoopmemorandum aan de orde (lees in dit artikel meer hierover). Dit zorgt er ook voor dat de identiteit van je bedrijf niet bekend wordt. Kijk of de kopers bij je bedrijf passen. Zodra je de identiteit van je bedrijf vrijgeeft en echt gaat onderhandelen zorg dan voor een geheimhoudingsverklaring.

Afronding

Als de mogelijke koper is gevonden en de eerste gesprekken zijn gevoerd, kan er begonnen worden met de onderhandelingen over de prijs en de condities, met daarna de afronding of de breuk. Je moet dan onder andere denken aan het volgende:
 1. Intentieonderhandelingen
  Voer intentieonderhandelingen waarin de praktische zaken worden besproken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
  • Koopsom en wijze van betaling
  • Toekomstige betrokkenheid van de huidige directie
  • Garantiestellingen
  • Vervolgprocedure
  • Ontbindende voorwaarden
Leg de afspraken die je hebt gemaakt met de koper vast in een intentie overeenkomst. Je kan dan niet meer met andere geïnteresseerden in zee gaan.
 1. Verificatieonderzoek
  De koper zal je bedrijf goed willen doorlichten omdat hij geen onnodige risico’s wil lopen. Er komt dan een zgn. ‘due-diligence onderzoek’. Tijdens dit onderzoek wordt onder andere gekeken naar jaarrekeningen, contracten met afnemers en leveranciers en de kwaliteit van het personeel.
  Als er afwijkingen naar voren komen ten opzichte van eerdere informatie kunnen er zaken uit de intentieverklaring gewijzigd worden. Je hebt als verkoper een mededelingsplicht van feiten waarvan je weet dat ze essentieel zijn voor de koper. Aan de andere kant heeft de koper een onderzoeksplicht: hij moet in het algemeen veronderstellingen controleren voordat hij tot overname overgaat.

  Leg goed vast onder wat voor voorwaarden het onderzoek gedaan wordt en wat de gevolgen zijn bij negatieve resultaten. Het is verstandig iemand aan te wijzen die toezicht houdt op het onderzoek, of laat je overnameadviseur de regie voeren. Je accountant zal ook een belangrijke rol vervullen in het verklaren van de jaarstukken.
 2. Definitieve onderhandelingen & overdracht
  Voer de definitieve onderhandelingen waarin de overnamevoorwaarden worden vastgelegd. Als je het overnamecontract getekend hebt, de acte bij de notaris is gepasseerd en je de koopsom ontvangen hebt, is de bedrijfsovername een feit.

Advies

Er komt veel kijken bij bedrijfsovernames, dus zorg dat je goed voorbereid en goed geïnformeerd bent. Het is raadzaam een specialist te raadplegen. Vooral als je vreest dat je niet het volledige overzicht hebt, of als je mogelijke koper een partij is met veel meer ervaring. Maar ook om een eerlijke gang van zaken te waarborgen. Een kleine investering in specialistisch advies kan op termijn veel opleveren. Je kan zelf het beste deze overweging maken door de kosten en baten op een rij te zetten. MKB Servicedesk kan je helpen met een oplossing op maat.
 

Vraag niet beantwoord of nog een vraag?

MKB Servicedesk helpt je graag verder!

Dossiers

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten