Meldpunt achterstallige betalingen: hoe werkt het?

Inzicht in betaalgedrag grootbedrijf aan mkb

23 februari 2021 2 minuten

De overheid heeft begin 2021 een meldpunt voor achterstallige betalingen in het leven geroepen. Dat moet in kaart brengen wat het betalingsgedrag is van het grootbedrijf aan het mkb. Wat heb je er praktisch aan als ondernemer?

Het is frustrerend als facturen niet op tijd betaald worden. Zeker als grote bedrijven steevast langere betalingstermijnen hanteren en je als ondernemer weinig tot niets kunt uithalen om dit te veranderen. Vooral in crisistijd kunnen niet-betalende debiteuren een groot probleem zijn.

Meldpunt achterstallige betalingen geopend

De overheid zag een trend ontstaan op dit gebied en heeft een meldpunt geopend om meer inzicht te krijgen. Via de website van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) kan nu anoniem melding gemaakt worden van wanbetalende grote bedrijven. Elke mkb-ondernemer is uitgenodigd melding te maken van betalingsproblemen door grote bedrijven.

Een belangrijke vereiste is dat de afnemer de factuur niet heeft betwist. Dat betekent dat de betaling niet tegengehouden mag worden omdat er leveringsproblemen waren. Of dat de afnemer het vanwege andere redenen niet eens is met de factuur.

Staatssecretaris Keijzer komt hiermee ondernemers uit het mkb te hulp: "Vaak is het moeilijk voor kleinere ondernemers om de naleving van overeengekomen betaaltermijnen zelf af te dwingen. Bijvoorbeeld omwille van de relatie of financiële afhankelijkheid van het grootbedrijf. Met dit meldpunt zetten we een eerste stap naar onafhankelijk toezicht op de naleving van de betaaltermijnen."

Na een jaar wordt geëvalueerd of er onafhankelijk toezicht op dit punt moet worden ingericht. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gebruikt de inzichten uit het meldpunt om hier een beslissing over te nemen. 

Grootbedrijf betaalt later

Uit onderzoek blijkt dat rekeningen door het grootbedrijf steeds later betaald worden. Sinds 2017 mogen bedrijven niet langer dan 60 dagen wachten om facturen te betalen. Eerder waren betalingstermijnen van 90 of zelfs 120 dagen geen uitzondering. 

Nu blijkt dat sinds 2017 vooral grote bedrijven deze wet aangrijpen om hun betalingstermijn die eerst lager was juist te verhogen. In 2018 was de betalingstermijn opgelopen naar 41,5 dagen, terwijl in de tien jaar ervoor sprake was van een daling naar 36,5 dagen.

Bedrijven worden door de ACM aangemerkt als grootbedrijf als ze meer dan 250 medewerkers hebben, minimaal € 40 miljoen omzet of meer dan € 20 miljoen aan bezittingen hebben. 

Wettelijke betalingstermijn naar 30 dagen

Volgens de huidige wettelijke betalingstermijn mogen bedrijven dus 60 dagen aanhouden, mits dit is contractueel is vastgelegd. De wetswijziging in 2017 heeft daarmee weinig soelaas geboden voor ondernemers uit het mkb, die nog steeds lang moeten wachten op hun debiteuren. Naast het meldpunt voor achterstallige betalingen wordt daarom ook gewerkt aan een wetswijziging om de uiterste betalingstermijn terug te brengen naar 30 dagen. 

Auteur

Jelle Bos

Als eindredacteur help ik ondernemers antwoorden te vinden op hun vragen. Ik doe graag onderzoek naar de meest uiteenlopende onderwerpen en zet deze om naar toegankelijke kennisartikelen. Daarbij voeg ik de ervaring en kennis die ik zelf heb opgedaan in zowel zeer grote als kleinere bedrijven.