Management buy-in & management buy-out financiering

Wat is het, wanneer is het van toepassing en hoe pak je het aan?

business-team-management-team-overname

Waar het vroeger heel normaal was dat een bedrijf werd overgedragen aan familie, is dat tegenwoordig helemaal niet meer zo gebruikelijk. Een management buy- in en management buy-out komt steeds vaker voor. Wat is het eigenlijk, hoe pak je dat aan en hoe regel je financiering?

Bij een management buy-in (MBI) kopen één of meer externe partijen aandelen van het bedrijf van de huidige eigenaar. In het geval van een management buy-out (MBO) koopt het huidige management een substantieel deel van de aandelen van het bedrijf. De koper(s) kennen het bedrijf al goed. 

Het grote verschil is dus dat bij een MBO de overname door personen is die al in het bedrijf werken. Bij een MBI is de overname van (een deel van) het bedrijf door een of meer mensen die niet bij de onderneming werkzaam zijn. 

Waarom management buy-out (MBO)?

MBO’s vinden vaak plaats bij familiebedrijven waar geen opvolging is. Ook komt het voor wanneer een bedrijfsonderdeel van een groter bedrijf afgestoten wordt. Maar bovenal is het een hele mooie kans voor een bedrijfsovername door een manager die het bedrijf al zo goed kent. In het mkb is dit voor managers de eerste stap naar ondernemerschap. Uit onderzoek blijkt ook dat een MBO een grote kans heeft om te slagen. 

Waarom een management buy-in? (MBI)?

Wanneer de huidige eigenaar geen opvolger kan vinden voor zijn bedrijf, gaat hij de markt op. Voor bestaande bedrijven of nieuwe ondernemers dé manier om op een rijdende trein te stappen. Middels een MBI een bedrijf overnemen brengt minder risico’s met zich mee en is daardoor makkelijker dan vanuit het niets een bedrijf opstarten. 

Combinatie van beiden: Buy In Management Buy Out (BIMBO)

Ook dit is mogelijk: een combinatie van beide overname mogelijkheden: Buy In Management Buy Out (BIMBO). Bestaande managers en managers van buitenaf kopen samen een (deel van) het bedrijf. De investeerder of financierder van de bedrijfsovername is meestal degene die de managers van buiten het bedrijf inbrengen. 

Waar moet je op letten bij MBO en MBI?

Voor beide vormen geldt dat alles goed geregeld moet zijn en een gedegen voorbereiding het halve werk is. Schakel hulp in van gespecialiseerde adviseurs. Het is een complex proces die start bij het bepalen van een eerlijke prijs, tot aan het regelen van de financiering. In zowel MBO als een MBI doorloop je altijd een aantal stappen: 

 1. Vooronderzoek: analyse en het doel van de MBO/MBI bepalen, profiel van kandidaat opstellen. Tip: denk aan een geheimhoudingsverklaring

 2. Waardebepaling

 3. Onderhandeling

 4. Intentieverklaring opstellen

 5. Financiering onderzoeken

 6. Due diligence onderzoek

 7. Overeenkomst sluiten

 8. Derde partijen informeren

Hoe financier je een management buy-in & management buy-out?

Omdat het hier om een bedrijfsovername gaat, zijn de mogelijkheden voor financieren nagenoeg hetzelfde. In het artikel over financiering van een bedrijfsovername beschrijven we onderstaande mogelijkheden:

 • Eigen vermogen

 • Banklening

 • Investeerders

 • Crowdfunding

 • Regelingen van de overheid

Financiering via de verkoper

Een afspraak die ook gemaakt kan worden, is om niet de volledige koopsom direct te betalen. Een voorbeeld: Er wordt afgesproken dat de koper 60% betaalt, de verkoper heeft dus een vordering (ook wel vendor loan genoemd) van 40%. Deze resterende 40% wordt omgezet in een achtergestelde lening. Een voordeel is dat de bank dit als garantievermogen ziet wat een financiering soms makkelijker maakt.

Wat vind je van dit artikel?

Auteur

Patty Sjerps