Wat is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)?

Werkgevers kunnen tot en met 13 april 2022 NOW6 aanvragen

business-women-vrouwen-overleg-werk-team-samen

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom corona en ondernemen?

Arbeidsovereenkomst wat voor soorten zijn er

Arbeidscontracten

Heb je personeel in dienst en maak je meer dan 20% omzetverlies door de coronamaatregelen? Dan kun je tegemoetkoming voor loonkosten aanvragen. Wat houdt de NOW6-regeling in en hoe vraag je die aan?

NOW6

De NOW6 is de achtste en (voorlopig) laatste aanvraagperiode van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Deze ondersteuningsregeling heeft betrekking op de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 (eerste kwartaal). Aanvragen lopen via het UWV. Het aanvraagloket is open tot en met 13 april 2022. Vergeet niet om je aanvraag in te dienen!

Voor wie is NOW6?

De NOW6 is bedoeld voor werkgevers die omzetverlies lijden door coronamaatregelen. Ook starters doen mee: ook als je tussen 2 februari 2020 en 30 september 2021 bent gestart met je onderneming mag je gebruikmaken van deze regeling. Je moet dan rekening houden met een andere berekening voor de referentieomzet-periode (zie hieronder meer over de referentieomzet-periode).

Voorwaarden NOW6

De voorwaarden voor de NOW6 zijn in grote lijnen hetzelfde als die van de NOW5. Dus als je eerder gebruikgemaakt hebt van deze regeling, verandert er niet veel.

Overeenkomsten

NOW6 is voorafgegaan door heel wat eerdere versies van de NOW. Veel van de voorwaarden zijn overgenomen:

 • Je hebt een omzetverlies van minimaal 20%.

 • Je mag maximaal 90% omzetverlies opgeven (ook als je meer omzetverlies denkt te hebben).

 • Je krijgt een vergoeding van 85% van het opgegeven omzetverlies.

 • Er geldt een vergoeding van maximaal 2 keer het maximale dagloon.

 • Het voorschotpercentage is 80%.

 • Starters kunnen op dezelfde manier  de referentieomzet-periode berekenen als in de NOW5 (zie tabel).

 • Het percentage loonsomvrijstelling is 15%.

Verschillen

Er zijn ook verschillen met eerdere NOW-subsidies. Houd rekening met de volgende:

 • Referentiemaand voor de loonsom is nu oktober 2021.

 • Je kunt de referentieomzet-periode berekenen door de omzet van 2019 te delen door 4 (tenzij je onderneming na 1 januari 2019 is gestart).

 • De omzetmeet-periode is januari, februari en maart 2022 (je kunt geen periode meer kiezen).

 • De forfaitaire opslag is 30%.

Referentieomzet-periode berekenen

Wat je referentieomzet-periode is, hangt af van wanneer je begonnen bent met je onderneming. Als je uiterlijk op 1 januari 2019 begonnen bent, is de referentieomzet-periode altijd 1-1-2019 t/m 31-12-2019 gedeeld door 4. Vanaf startdatum 2 januari gelden andere periodes en berekeningen. Om je te helpen, hebben het UWV en SZW een rekentool om je omzetverlies te berekenen gemaakt. Een overzicht van de referentieomzet-periodes:

Start ondernemingReferentieomzet periode
T/m 1 januari 2019Omzet van 1 januari 2019 t/m 31 december 2019 gedeeld door 4
Vanaf 2 januari 2019 t/m 1 februari 2020Omzet v.a. eerste volledige kalendermaand t/m 29 februari 2020 gedeeld door het aantal volledige maanden keer 3
Vanaf 2 februari 2020 t/m 1 juli 2021Omzet 1 juli 2021 t/m 31 oktober 2021 gedeeld door 4 en vervolgens keer 3
Vanaf 2 juli 2021 t/m 1 oktober 2021Omzet v.a. eerste volledige kalendermaand t/m 31 oktober 2021 gedeeld door het aantal volledige maanden keer 3
Ná 1 oktober 2021Geen recht op NOW

Berekening loonsom

Voor de loonsom wordt het sociale verzekeringsloon gebruikt, met als richtlijn de loonsom van oktober 2021. Deze haalt het UWV uit de loonaangifte bij de Belastingdienst. Hier komt een opslag van 40% bovenop voor werkgeverslasten, zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er geldt een maximum van € 9.812,30 van het SV-loon per werknemer per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. 

Om een inschatting te maken van de hoogte in jouw situatie maak je een berekening met de simulatietool van het UWV

NOW6 aanvragen

De tegemoetkoming voor NOW6 (achtste periode) vraag je aan bij het UWV. Het loket is geopend sinds 14 februari 2022. Zoals gezegd blijft het geopend tot en met 13 april 2022. Voor de aanvraag is geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen doe je met je loonheffingsnummer. Houd de volgende dingen bij de hand:

 • Je loonheffingsnummer

 • Het verwachte omzetverlies

 • Het juiste rekeningnummer, waar de Belastingdienst ook te veel betaalde loonheffingen op terugstort

 • Een kopie van je bankafschrift van dit rekeningnummer

 • Als je al werktijdverkorting hebt aangevraagd: het zaaknummer 

 • Een printer en scanner (of telefoon met scanfunctie), je moet het formulier namelijk ondertekenen.

Houd rekening met deze drie stappen:

 1. Vraag je voorschot aan

 2. Vraag een definitieve berekening aan (als je het feitelijke omzetverlies weet)

 3. Ontvang een nabetaling of betaal terug (als het voorschot te hoog was)

Uitbetaling NOW

Nadat je de NOW-aanvraag hebt gedaan, krijg je in eerste instantie een voorschot (met een voorschotspercentage van 80%). Later zul je via het vaststellingsloket van het UWV te horen krijgen wanneer je de definitieve vaststelling kunt aanvragen. 

Nacalculatie en afrekening

Het voorschot wordt achteraf gecorrigeerd op basis van het daadwerkelijke omzetverlies. Na de subsidieperiode moet je binnen 24 weken vaststelling van de subsidie aanvragen. Hier is in sommige gevallen een accountantsverklaring voor nodig. Op basis daarvan berekent het UWV binnen 22 weken het bedrag waar je daadwerkelijk recht op had, de eindafrekening. Als dit hoger uitvalt dan de ontvangen toeslag, ontvang je het restbedrag. Valt het lager uit, dan moet je dit terugbetalen. Hiervoor is een betalingsregeling mogelijk.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.