Eindigt een overeenkomst als de huurder overlijdt?

En wat is de rol van de erfgenamen van de huurder?

Wat zijn de regels als de huurder van een bedrijfspand komt te overlijden tijdens de loopduur van het huurcontract?

Als de huurder overlijdt, eindigt de huurovereenkomst niet automatisch. Dit geldt voor middenstandsbedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte. Erfgenamen van de huurder die het gehuurde niet aan iemand anders mogen geven en dus voor bepaalde tijd aan het pand vastzitten, kunnen gedurende zes maanden na het overlijden van de huurder de overeenkomst opzeggen. Bij middenstandsbedrijfsruimte is de opzegtermijn zes maanden en moet de overeenkomst per exploot of aangetekende brief opgezegd worden. Bij overige bedrijsruimte is de opzegtermijn één maand en kan opzegging ook mondelijk.

Onderhuur

Maar als in het huurcontract staat dat onderhuur is toegestaan, mag de verhuurder erop rekenen dat de overeengekomen huurperiode wordt afgemaakt.

Wat vind je van dit artikel?