Uitstel btw-aangifte: hoe kan je het aanvragen en wat zijn de betalingsregelingen?

Veelgestelde vragen over het niet of te laat je btw afdragen aan de Belastingdienst

Wat als ik btw niet op tijd kan afdragen

Je moet elk kwartaal de btw op tijd te betalen aan de Belastingdienst. Maar het kan wel eens gebeuren dat je dit niet lukt door omstandigheden. Kun je dan uitstel btw-aangifte aanvragen?

Stel dat je klanten niet op tijd hun facturen betalen. Naast het feit dat je tijdelijk omzet misloopt, is het ook zo dat je btw moet afdragen aan de fiscus over geld dat je nog niet hebt ontvangen. 

Is uitstel btw-aangifte mogelijk?

Als je de btw niet kunt betalen, is uitstel van btw-betaling tot op zekere hoogte mogelijk. Dit gaat echter niet zomaar. Alleen in het geval van ernstige calamiteit is een uitstel btw-aangifte mogelijk, denk daarbij aan overmacht door een natuurramp of brand. Tijdens de coronapandemie was het bijvoorbeeld ook mogelijk om tijdelijk uitstel btw-aangifte aan te vragen. 

Een verzoek om uitstel van btw-betaling moet je motiveren bij het belastingkantoor in je gemeente. Nogmaals, uitstel van btw-betaling krijg je niet zomaar en zeker niet in het geval dat je klanten te laat betalen. In dat geval kun je het beste de belasting gewoon (deels) betalen.

Kan ik omzetbelasting in termijnen betalen?

Er geen specifieke regeling voor btw in termijnen betalen. Je kunt er wel voor kiezen om een deel van de btw te betalen aan de fiscus, maar dit moet je dan wel op tijd doen. Op tijd betekent: voor de uiterste aangiftedatum van het tijdsvak waarover je btw moet betalen. Over het bedrag dat niet is betaald brengt de Belastingdienst boetes in rekening (zie hieronder), maar die zullen lager uitvallen dan als je alles open zou laten staan.

Btw niet betalen: wel aangifte, maar niet of te laat betaald

De Belastingdienst hanteert in dit geval verschillende scenario's. Over het algemeen geldt dat je een boete van 3% krijgt over het btw-bedrag dat nog niet is betaald, met een minimum van € 50 en een maximum van € 5.514. Afhankelijk van je situatie loopt de hoogte uiteen:

  • Je kunt de boete ontlopen als je binnen zeven dagen na afloop van de wettelijke termijn toch betaalt en je de vorige keer ook netjes op tijd hebt betaald. 

  • Als je voor de uiterste aangiftedatum al een deel van de btw hebt betaald, krijg je alleen een boete over het resterende bedrag. 

Btw niet betalen: geen aangifte en niet betaald

Geen of te laat btw-aangifte doen is nooit een oplossing. Je krijgt je een week coulance, maar als er na die 7 dagen geen aangifte binnen is, kun je een boete voor aangifteverzuim verwachten van € 68. Die komt dan bovenop de boete die wordt berekend over het openstaande bedrag. 

Wat vind je van dit artikel?

Jelle Bos

Auteur

Jelle Bos

Jelle is eindredacteur bij MKB Servicedesk.