Wat is de BMKB?

Kom ik voor borgstelling vanuit de overheid in aanmerking?

27 september 2021 3 minuten

Wanneer je als ondernemer niet voldoende middelen hebt om bij de bank je financiering rond te krijgen, maar je bedrijfsperspectieven wel goed zijn, kan de bank aankloppen bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om garant voor je te staan.

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom corona en ondernemen?

Wat is de borgstellingsregeling voor het midden- en kleinbedrijf (BMKB)?

De BMKB is een borgstellingsregeling van de overheid die dan garant staat voor een deel van de lening. Hierdoor krijgt de bank meer zekerheden en zal zij eerder bereid zijn jouw bedrijf een lening te verstrekken.

In 2021 is er een budget van € 1,35 miljard voor banken en € 150 miljoen voor niet-bancaire financiers. Tot 30 juni 2022 bestaat deze regeling.

Wat zijn de voorwaarden om voor de BMKB in aanmerking te komen?

Om gebruik te kunnen maken van de BMKB gelden er inhoudelijke eisen. Die hebben bijvoorbeeld te maken met de kredietwaardigheid en met eigenschappen van jouw bedrijf zelf, maar er zijn ook een aantal algemene eisen. Voordat er inhoudelijk wordt gekeken moet je eerst voldoen aan de voorwaarden waaruit blijkt dat jouw bedrijf binnen de doelgroep past. De voorwaarden zijn:

  • Je bedrijf bestaat minimaal 3 jaren. Voor starters zijn er andere regelingen;

  • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers; 

  • De omzet komt niet hoger uit dan € 50 miljoen of het balanstotaal is niet hoger dan € 43 miljoen;

  • Je hebt een bv, vof, eenmanszaak of maatschap in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba.

Hoe vraag je BMKB aan?

De regeling aanvragen doe je niet zelf, maar laat je over aan de kredietverstrekker. Zij kunnen de regeling toe laten passen. 

Een kanttekening bij de BMKB is dat geld lenen wel geld kost. Zo moet je net als bij elke lening rente betalen aan de bank. Ook moet je provisie betalen aan de overheid. Dit is vanuit het verzekeringsbeginsel: Er wordt een risico gelopen dus betaal je een premie. Dat is normaal 3,9 procent van het geleende bedrag. Dit percentage is verlaagd naar 2 procent. Daarnaast kunnen ook non-bancaire financierders zich aanmelden om hun klanten financiering onder deze regeling te bieden. Je kunt dus bij meer financierders terecht. Hier zie je bij welke financierders je terecht kunt. 

BMKB tijdens corona

Om een verdere verspreiding van het virus te voorkomen werden er in 2020 en 2021 drastische maatregelen getroffen die bedrijven financieel zwaar konden raken. Getroffen bedrijven konden de BMKB-regeling gebruiken in de vorm van een overbruggingskrediet. De BMKB-regeling werd verruimd met een corona luik (BMKB-C).

De regeling BMKB is een instrument om de toegang tot bancair krediet te verbeteren voor MKB bedrijven door middel van een overheidsgarantie aan banken op verstrekt krediet aan MKB bedrijven. Onder bepaalde voorwaarden beschikt de BMKB naast het reguliere borgstellingskrediet over extra faciliteiten voor de volgende situaties:

Startende ondernemer (korter dan 3 jaar actief als ondernemer)

Maximale lening met het hogere borgstellingspercentage voor starters is € 266.667,-. De overheid staat voor 67,5% borg en de maximale looptijd is 6 jaar. Als de financiering bedoeld is voor een gebouw of schip, is de maximale looptijd 12 jaar. Aflossing geschiedt na 6 maanden.Het is toegestaan naast een borgstelling voor starters ook een borgstelling voor gevestigde ondernemers te ontvangen, mocht de lening hoger zijn dan €266.667,-. 

Technologische innovatie (S&O-verklaring noodzakelijk)

Maximale lening waarover de overheid borg staat is € 1,5 miljoen; De overheid staat voor 60% borg; Maximale looptijd is 12 jaar; Aflossing geschiedt uiterlijk vanaf de eerste dag van het veertiende kwartaal. In overleg met de bank is het mogelijk om de lening maximaal 2 jaar op te schorten. Je hebt wel een S&O-verklaring nodig (Speur- en Ontwikkelingswerk).

Ondernemen in het buitenland

Financiering is vaak extra moeilijk als je (deels) in het buitenland onderneemt, aangezien je met andere wetgeving te maken hebt. Of de zekerheden op basis waarvan de financier het krediet verstrekt, bevinden zich (deels) in een ander land. Als je onderneming wel belastingplichting in Nederland is en is ingeschreven bij een Nederlandse Kamer van Koophandel, kun je in aanmerking komen voor de borgstellingsregeling. 

Aanvragen bij RVO.nl

Een bank kan ervoor kiezen om voor een deel van de financiering waarvoor geen onderpand kan worden gegeven, een borgstellingskrediet aan te vragen bij RVO.nl. Namens de overheid bieden zij een groot aantal regelingen en programma’s aan op het gebied van duurzaamheid en innovatie. De bank beslist onder welke voorwaarden zij een krediet wil verlenen en of daarbij een borgstellingskrediet benodigd is van RVO.nl. De onderneming hoeft zelf dus geen aanvraagprocedure in gang te zetten. Meer informatie over (het aanvragen van) de extra steun binnen de BMKB vind je op de website van RVO.nl